Hobby Zone OM06u Modu³ Naro¿ny na Butelki Uniwersalny

Modu³ Naro¿ny na Butelki Uniwersalny - Image 1
Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM06u
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 16.9.2018
€14.47 ou 9400 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantHobby Zone
Code de produitHBZ-OM06u
Poids:0.95 kg
Ajouté au catalogue:14.5.2015
Tags:Holder-workshop

Modu³ na Butelki Uniwersalny posiada trzy pó³ki na farby, butelki i inne pojemniki o ró¿nych rozmiarach, zmienia k±t rozstawienia modu³ów o 90 stopni.

Modu³ do po³±czenia z innymi produktami z systemowego warsztatu modu³owego.

Wymiary: 30cm x 30cm x 15 cm

G³ówne cechy:

- 1 x Pó³ka (g³êboko¶æ 67mm)

- 2 x Pó³ka (g³êboko¶æ 36mm)

Kolejne modu³y ³±czymy magnesami, które znajduj± siê w zestawie. Dziêki takiemu rozwi±zaniu, w ka¿dej chwili mo¿emy zmieniæ konfiguracjê warsztatu wed³ug w³asnych potrzeb.

W sk³ad zestawu wchodz± idealnie spasowane elementy do z³o¿enia, wraz z dok³adn± instrukcj± monta¿u. Do po³±czenia elementów potrzebny bêdzie klej do drewna.

Modu³ nie zawiera akcesoriów, zdjêcia maj± na celu pokazanie przyk³adowego wyposa¿enia.

 

The Corner Bottles Module has three shelves for paints, bottles or other containers of different sizes. This module changes the angle by 90 degrees of Modular Workshop System.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Modu³ Naro¿ny na Butelki Uniwersalny
Ajouté au catalogue: 14.5.2015
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S1b
Disponibilité: disponible!

€9.37 ou 6100 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S3s
Disponibilité: disponible!

€15.82 ou 10300 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM15
Disponibilité: disponible!

€24.65 ou 16100 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM14
Disponibilité: disponible!

€13.21 ou 8600 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM05u
Disponibilité: disponible!

€12.59 ou 8200 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S1xb
Disponibilité: disponible!

€9.37 ou 6100 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM13
Disponibilité: disponible!

€10.31 ou 6700 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OMs01a
Disponibilité: disponible!

€21.97 ou 14300 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S2Ns
Disponibilité: disponible!

€13.13 ou 8600 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM04
Disponibilité: disponible!

€13.67 ou 8900 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OMs01b
Disponibilité: disponible!

€21.16 ou 13800 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S2Nb
Disponibilité: disponible!

€13.13 ou 8600 pts.