Hobby Zone OM05u Modu³ na Butelki Uniwersalny

Modu³ na Butelki Uniwersalny - Image 1
Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM05u
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 18.3.2019
€12.59 ou 8200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantHobby Zone
Code de produitHBZ-OM05u
Poids:0.70 kg
Ajouté au catalogue:14.5.2015
Tags:Holder-workshop

Modu³ na Butelki Uniwersalny posiada trzy pó³ki na farby, butelki i inne pojemniki o ró¿nych rozmiarach.

Modu³ do po³±czenia z innymi produktami z systemowego warsztatu modu³owego.


Wymiary: 30cm x 15cm x 15 cm

G³ówne cechy:

- 1 x Pó³ka (g³êboko¶æ 67mm)

- 2 x Pó³ka (g³êboko¶æ 36mm)


Kolejne modu³y ³±czymy magnesami, które znajduj± siê w zestawie. Dziêki takiemu rozwi±zaniu, w ka¿dej chwili mo¿emy zmieniæ konfiguracjê warsztatu wed³ug w³asnych potrzeb.

W sk³ad zestawu wchodz± idealnie spasowane elementy do z³o¿enia, wraz z dok³adn± instrukcj± monta¿u. Do po³±czenia elementów potrzebny bêdzie klej do drewna.

Modu³ nie zawiera akcesoriów, zdjêcia maj± na celu pokazanie przyk³adowego wyposa¿enia.

 

 

 

 

 

The Bottles Module has three shelves for paints, bottles or other containers of different sizes.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Modu³ na Butelki Uniwersalny
Ajouté au catalogue: 14.5.2015
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S1s
Disponibilité: disponible!

€9.37 ou 6100 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S2b
Disponibilité: disponible!

€15.82 ou 10300 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-WM1
Disponibilité: disponible!

€53.45 ou 34800 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM07a
Disponibilité: disponible!

€14.20 ou 9300 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM13
Disponibilité: disponible!

€10.44 ou 6800 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OMs05u
Disponibilité: disponible!

€11.25 ou 7300 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM05s
Disponibilité: disponible!

€12.59 ou 8200 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S1b
Disponibilité: disponible!

€9.37 ou 6100 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM05b
Disponibilité: disponible!

€12.59 ou 8200 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S1xb
Disponibilité: disponible!

€9.37 ou 6100 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S3b
Disponibilité: disponible!

€15.82 ou 10300 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S2s
Disponibilité: disponible!

€15.82 ou 10300 pts.