Hobby Zone OM05xb Modu³ na Farby 41mm

Modu³ na Farby 41mm - Image 1
Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM05xb
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 9.12.2018
€12.59 ou 8200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantHobby Zone
Code de produitHBZ-OM05xb
Poids:0.81 kg
Ajouté au catalogue:10.6.2016
Tags:Paint-holder Holder-workshop

 

Modu³ na Farby 41mm posiada dwadzie¶cia uchwytów na farby i inne butelki do ¶rednicy 41mm. Do zastosowania tylko w najwy¿szym rzêdzie ustawionych modu³ów.


Modu³ do po³±czenia z innymi produktami z systemowego warsztatu modu³owego.


Wymiary: 30cm x 15cm x 15 cm

G³ówne cechy:

- 20 x uchwyt 41 mm


Modu³ pasuje do nastêpuj±cych farb oraz wielu innych z podobn± ¶rednic± butelki:


Tamiya 23ml


Kolejne modu³y ³±czymy magnesami które znajduj± siê w zestawie. Dziêki takiemu rozwi±zaniu, w ka¿dej chwili mo¿emy zmieniæ konfiguracjê warsztatu wed³ug w³asnych potrzeb.


W sk³ad zestawu wchodz± idealnie spasowane elementy do z³o¿enia, wraz z dok³adn± instrukcj± monta¿u. Do po³±czenia elementów, potrzebny bêdzie klej do drewna.


Modu³ nie zawiera akcesoriów, zdjêcia maj± na celu pokazanie przyk³adowego wyposa¿enia.

 

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Modu³ na Farby 41mm
Ajouté au catalogue: 10.6.2016
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S2s
Disponibilité: disponible!

€15.82 ou 10300 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM05s
Disponibilité: disponible!

€12.59 ou 8200 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S1s
Disponibilité: disponible!

€9.37 ou 6100 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM07a
Disponibilité: disponible!

€14.20 ou 9300 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S3s
Disponibilité: disponible!

€15.82 ou 10300 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S3b
Disponibilité: disponible!

€15.82 ou 10300 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S2b
Disponibilité: disponible!

€15.82 ou 10300 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S2Ns
Disponibilité: disponible!

€13.13 ou 8600 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S1Ns
Disponibilité: disponible!

€7.76 ou 5100 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-S1Nb
Disponibilité: disponible!

€7.76 ou 5100 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM06s
Disponibilité: disponible!

€14.47 ou 9400 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-OM05o
Disponibilité: disponible!

€12.59 ou 8200 pts.