Meng Model

Meng Model MTS024 Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints

Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints - Image 1
Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-MTS024
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€13.27 -8% €12.18 ou 9600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantMeng Model
Code de produitMNG-MTS024
Poids:0.15 kg
Ean:4897038552672
Ajouté au catalogue:8.4.2021
Tags:Wet-Palette

Profesjonalna mokra paleta, która zosta³a wykonana z pó³przezroczysta, twardego i barwionego na szary kolor tworzywa sztucznego PP (polipropylen). Zgodnie z opisem producenta cechuje siê ono wysok± trwa³o¶ci± i niez³± odporno¶ci± mechaniczn±. Posiada dwie niezale¿nie od siebie klapki, zamykaj±ce j± od góry – wiêksza z nich jest zamykana na 2 zatrzaski, a mniejsza na pojedynczy. Ta wiêksza przykrywa czê¶æ robocz± palety, natomiast ta mniejsza – specjalny pojemnik, który zbiera nadmiar wody z g±bki. Rozwi±zanie tyle¿ proste, co bardzo skuteczne i znacznie u³atwiaj±ce kontrolowanie stopnia wilgotno¶ci palety. Jak ka¿da mokra paleta jest dedykowana do pracy z farbami akrylowymi i ogromnie wyd³u¿a czas ich nak³adania i pracy z nimi – w³a¶ciwie do kilku godzin. Co wiêcej, pozwala na ich przechowywanie przez nawet kilka dni w lodówce, a po umieszczeniu w temperaturze pokojowej – na dalsz± pracê!  U¿ycie prezentowanej palety jest stosunkowo proste. W pierwszej kolejno¶ci nale¿y zwil¿yæ wod± g±bkê (w sk³ad zestawu wchodzi 1 sztuka) i umie¶ciæ j± na dole kuwety. Przy pierwszym u¿yciu palety, producent zaleca to zrobiæ mo¿liwie delikatnie i jak najdok³adniej. Nastêpnie na zwil¿onej g±bce nale¿y po³o¿yæ do³±czony do zestawu cienki arkusz papieru (który przypomina trochê papier do pieczenia, a którego w zestawie jest 10 sztuk), a który to stanowi swoisty „blat roboczy” ca³ego narzêdzia. Warto dodaæ, ¿e po ich wyczerpaniu, mo¿na je nabyæ w zestawie Pallete Paper Refill Pack For Acrylic Paints. Przygotowanie zatem mokrej palety jest proste, a jest to narzêdzie, które bardzo u³atwi pracê ka¿demu modelarzowi pracuj±cemu z farbami akrylowymi, czy to na modelach czo³gów albo samolotów czy to na figurkach w dowolnej skali. Co wiêcej, omawiane narzêdzie cechuje siê stosunkowo wysok± jako¶ci± wykonania, pozwala w bardzo prosty sposób ods±czyæ nadmiar wody, jak równie¿ zapewnia co najmniej dobr± ergonomiê pracy. Ca³y prezentowany zestaw zawiera: 1 paletê z tworzywa sztucznego, 1 bardzo ch³onn± g±bkê oraz 10 arkuszy papieru. Na sam koniec, warto równie¿ wspomnieæ, ¿e prezentowane narzêdzie powsta³o przy wspó³pracy z firm± DSPIAE, która jest producentem (najczê¶ciej wysokiej jako¶ci) narzêdzi modelarskich z ChRL. Produkty powi±zane to na przyk³ad: WET PALETTE, Mokra Paleta albo Mr. Wet Palette.

Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints

Now, more and more modellers are using acrylic paints to paint their models. The acrylic paints have unique advantages, especially in those places that need multiple color mixing and fine painting. But we believe that you have also noticed that the paints often dry up at the critical moment. This is not a pleasant thing when you try to immerse yourself in the joy of model building.

The MTS-024 Moisture-Retaining Palette for Acrylic Paints released by MENG and DSPIAE is a good solution to this problem. This product can keep acrylic/water-based paints moist and ready for use for a long time. So, you don’t have to worry that the paints will dry out. The highly efficient sponge is able to contain a large amount of water and provides sufficient water through the water guiding paper. This will allow the palette to retain moisture very well. The palette paper’s obverse side is covered with a layer of PET protection film. It has gone through special processing for easy use and to be impervious to water. What’s more, this product has a water compartment so you can replenish water easily at any time. MTS-024a Palette Paper Refill Pack for Acrylic Paints will be released at the same time. This product will become a great tool for your painting.

Recommend products: WET PALETTE, Mokra Paleta and Mr. Wet Palette.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 6.12.2021

plus de 1 pcs.
mardi, 7.12.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
lundi, 13.12.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
lundi, 13.12.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 13.12.2021
-
mercredi, 15.12.2021

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
jeudi, 16.12.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 13.12.2021
-
vendredi, 17.12.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 8.4.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-8073
Disponibilité: disponible!

€2.12 ou 1500 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-WP1k
Disponibilité: disponible!

€8.43 ou 6100 pts.

Produits similaires

Fabricant: DSPIAE
Code de produit: DSP-56104
Disponibilité: disponible!

€8.46 ou 6100 pts.

Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-WP1
Disponibilité: disponible!

€16.87 ou 12200 pts.

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-8064
Disponibilité: disponible!

€10.85 ou 7900 pts.

Fabricant: ZEP System
Code de produit: ZEP-MS201
Disponibilité: sur commande

€15.91 ou 11500 pts.

Fabricant: Mr.Hobby
Code de produit: GUN-GT122
Disponibilité: indisponible

€6.06 ou 4400 pts.