Olfa

Olfa SK15-10 Nó¿ bezpieczny SK15 opakowanie 10sztuk

Nó¿ bezpieczny SK15 opakowanie 10sztuk - Image 1
Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-SK15-10
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 6.8.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€30.89 ou 20100 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantOlfa
Code de produitOLF-SK15-10
Poids:0.16 kg
Ean:091511220759
Ajouté au catalogue:22.7.2019

Nó¿ bezpieczny, z ukrytym sta³ym, nierdzewnym ostrzem.  Zaproponowane rozwi±zanie eliminuje konieczno¶æ uci±¿liwego wysuwania ostrza do ka¿dego ciêcia, a jego zamontowanie w rêkoje¶ci jest bezpieczne dla u¿ytkownika jak i zawarto¶ci rozcinanego opakowania. Odpowiednie wyprofilowanie szczeliny, w której osadzone jest ostrze zmniejsza tarcie i przek³ada siê na skuteczno¶æ i trwa³o¶æ narzêdzia. Klinowo ukszta³towana górna czê¶æ uchwytu spe³nia rolê przecinaka do ta¶m pakunkowych, a du¿y otwór w dolnej jego czê¶ci pozwala na powieszenie narzêdzia na haku lub przypiêcie smyczy u³atwiaj±cej wygodne noszenie narzêdzia przy sobie.

W przypadku no¿a SK-15, wymienne ostrza nie bêd± powodem skaleczeñ ani nie zgubi± siê w miejscu pracy poniewa¿ ostrze jest niewymienne. A nó¿ ten jest idealny do ciêcia tektury falistej, otwierania kartonów, obcinania folii termokurczliwej, przecinania plastikowych ta¶m spinaj±cych, pakunkowych itp.   

Znak NSF® (National Sanitation Foundation) na produkcie oznacza, i¿ zosta³ on przetestowany i certyfikowany przez NSF International jako zgodny z miêdzynarodowymi standardami przemys³u spo¿ywczego. Aby uzyskaæ prawo do korzystania ze znaku NSF producent poddany zostaje surowej ocenie i testom swoich wyrobów, jak równie¿ okresowym, rygorystycznym i niezapowiedzianym kontrolom w zak³adzie produkcyjnym. Posiadanie certyfikatu NSF potwierdza, ¿e produkt jest bezpieczny dla ¿ywno¶ci.

 

OPAKOWANIE 10sztuk!

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Nó¿ bezpieczny SK15 opakowanie 10sztuk
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
jeudi, 6.8.2020

plus de 1 pcs.
vendredi, 14.8.2020

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 12.8.2020
-
jeudi, 13.8.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 20.8.2020
-
vendredi, 21.8.2020

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 12.8.2020
-
jeudi, 13.8.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 20.8.2020
-
vendredi, 21.8.2020

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 13.8.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 21.8.2020

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 12.8.2020
-
jeudi, 13.8.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 20.8.2020
-
vendredi, 21.8.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 22.7.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?