Adammed

Adammed NO1 No¿yczki ma³e modelarskie

No¿yczki ma³e modelarskie - Image 1
Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-NO1
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€7.44 ou 5400 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAdammed
Code de produitDMM-NO1
Poids:0.05 kg
Ajouté au catalogue:10.7.2018
Tags:Scissors

Uniwersalne no¿yczki modelarskie wykonane z dobrej jako¶ci stali nierdzewnej o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 120 mm. Ich koñcówki s± proste, p³askie i spiczaste. Pomimo tego, ¿e ramiona (czê¶æ chwytna) prezentowanych no¿yczek nie s± specjalnie profilowane czy powlekane, to jednak poprawne wywa¿enie ca³ego narzêdzia, umo¿liwia sprawn± i efektywn± pracê. Warto dodaæ, ¿e cechuje siê ono dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn± oraz ostro¶ci±. Omawiane no¿yczki znajd± szerokie zastosowanie w warsztacie modelarskim. W pierwszej kolejno¶ci mo¿na je wykorzystaæ do wycinania oraz wstêpnej obróbki plastikowych elementów modelu, takich jak chocia¿by: skrzyd³a i stateczniki samolotu, elementy podwozia wozów bojowych lub ich wyposa¿enia zewnêtrznego albo wie¿e artyleryjskie okrêtów (zw³aszcza w skali 1:350 i 1:700). Mo¿na je równie¿ zastosowaæ przy pracy z figurkami – zw³aszcza w skali 1:35 i 1:72. Warto dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku innych no¿yczek modelarskich zaleca siê wycinanie elementów blisko blatu roboczego oraz delikatnie je przytrzymuj±c, tak aby unikn±æ ich odskoczenia w niepo¿±danym kierunku po wyciêciu z ramki. Prezentowane narzêdzie mo¿na te¿ z powodzeniem wykorzystaæ przy wycinaniu kalkomanii. Oka¿e siê równie¿ wysoce u¿yteczne w modelarstwie kolejowym i szczególnie – kartonowym. Z powodzeniem, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ przy ró¿nego typu pracach na dioramach zwi±zanych z wycinaniem. Produkty powi±zane to na przyk³ad: 5 1/2" Curved, Stainless Steel Scissors (SCS-3) albo 5 1/2" Lexan Scissors - Straight.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: No¿yczki ma³e modelarskie
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 6.12.2021

plus de 1 pcs.
mardi, 7.12.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
lundi, 13.12.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
lundi, 13.12.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 13.12.2021
-
mercredi, 15.12.2021

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
jeudi, 16.12.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 13.12.2021
-
vendredi, 17.12.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 10.7.2018
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires
-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74031
Disponibilité: disponible!

€21.88 €20.76
ou 15100 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74068
Disponibilité: disponible!

€22.49 €21.35
ou 15500 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74005
Disponibilité: disponible!

€16.98 €16.12
ou 11700 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74157
Disponibilité: disponible!

€28.69 €27.16
ou 19800 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ19441
Disponibilité: disponible!

€2.80 ou 2000 pts.

Fabricant: Excel Hobby Tools
Code de produit: exc55613
Disponibilité: disponible!

€4.85 ou 3500 pts.

Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-SCS4
Disponibilité: disponible!

€17.14 ou 12400 pts.

Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-SCS1
Disponibilité: disponible!

€18.61 ou 13500 pts.

Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-SCS2
Disponibilité: disponible!

€22.68 ou 16400 pts.

Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-SCS3
Disponibilité: disponible!

€8.96 ou 6500 pts.

Fabricant: Excel Hobby Tools
Code de produit: exc55610
Disponibilité: disponible!

€5.31 ou 3800 pts.

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-9168
Disponibilité: disponible!

€8.34 ou 6000 pts.