Model Maker Decals

Model Maker Decals D48121 PZL P.11 IN POLISH SERVICE PART I

PZL P.11 IN POLISH SERVICE PART I - Image 1
Échelle: 1:48
Code de produit: MMD-D48121
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 27.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€9.77 ou 6900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantModel Maker Decals
Code de produitMMD-D48121
Poids:0.01 kg
Échelle1:48
Ajouté au catalogue:7.6.2019
Tags:Poland-Insignia PZL-P.11

Polskie si³y powietrzne zaczê³y stosowaæ bia³o-czerwon± szachownicê jako swój znak rozpoznawczy ju¿ od koñca 1918 roku. W pierwszych dniach odzyskiwania niepodleg³o¶ci jako znaki rozpoznawcze stosowano np. tarczê herbow± w barwach bia³o-czerwonych czy te¿ skierowany ku do³owi (z czerwonym polem po prawej) sztandar polski. Warto dodaæ, ¿e bia³o-czerwona szachownica by³a pocz±tkowo osobistym god³em pilota Stefana Steca, które to god³o na jego samolocie zauwa¿y³ pp³k. Hipolit £ossowski i rekomendowa³ Sztabowi Generalnemu jako znak przynale¿no¶ci pañstwowej. Od 1 grudnia 1918 r. owa szachowania sta³a siê oficjalnym znakiem rozpoznawczym polskiego lotnictwa. W latach 1918-1921 stosowano stosunkowo prost± szachownicê o dwóch polach bia³ych i dwóch czerwonych bez obwoluty. W 1921 r. do pól bia³ych dodano czerwone obwoluty, a do czerwonych pól – obwoluty bia³e. Co ciekawe ten znak rozpoznawczy przetrwa³ a¿ do 1993 roku, kiedy to zmieniono jedynie kolejno¶æ pól w szachownicy zachowuj±c ogólny uk³ad znaku. Warto dodaæ, ¿e po klêsce kampanii wrze¶niowej polscy lotnicy nadal stosowali bia³o-czerwon± szachownicê dla podkre¶lenia przynale¿no¶ci pañstwowej swych samolotów. W przypadku maszyn wykorzystywanych we Francji w latach 1939-1940 szachownice malowano w ¶rodkowej czê¶ci kad³uba samolotu, natomiast w Wielkiej Brytanii (1940-1945) szachownica by³a znacznie mniejsza i malowana w nosie maszyny.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: PZL P.11 IN POLISH SERVICE PART I
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

mercredi, 27.10.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 7.6.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48167
Disponibilité: disponible!

€15.89 ou 11200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48124
Disponibilité: disponible!

€8.55 ou 6000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48115
Disponibilité: disponible!

€8.05 ou 5700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48106
Disponibilité: disponible!

€10.14 ou 7200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48100
Disponibilité: disponible!

€12.22 ou 8600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48117
Disponibilité: disponible!

€6.09 ou 4300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48108
Disponibilité: disponible!

€15.22 ou 10700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48129
Disponibilité: disponible!

€8.55 ou 6000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48063
Disponibilité: disponible!

€10.14 ou 7200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48088
Disponibilité: disponible!

€8.55 ou 6000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48114
Disponibilité: disponible!

€9.77 ou 6900 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48077
Disponibilité: disponible!

€4.88 ou 3400 pts.