Fine Art

Fine Art 549 Painting Clips 10 pcs.

Painting Clips 10 pcs. - Image 1
Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR549
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 29.9.2021
€5.65 ou 4000 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantFine Art
Code de produitFNR549
Poids:0.08 kg
Ajouté au catalogue:31.5.2021
Tags:Extra-hands Painting-station Clip

Zestaw 10 jednostronnych zacisków (klamerek, klipsów) modelarskich w kolorze metalicznym. Patyczki na których zosta³y osadzone, wykonano z metalu, dziêki czemu cechuj± siê bardzo ograniczon± elastyczno¶ci±, ale te¿ dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Natomiast koñcówki ich czê¶ci chwytnych zosta³y wyprofilowane, co zapewnia pewny chwyt tak¿e elementów okr±g³ych lub ob³ych. W po³±czeniu z odpowiedni± podk³adk± (na przyk³ad: Mr. Almighty Clip Base albo Clip Holder, ale przede wszystkim Uchwyt do malowania z 10 klipsami), prezentowane klipsy nadaj± siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi± realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na je tak¿e wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54 mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do doklejania niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane zaciski mog± w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 20 in 1, Metal Painting Clips albo Uchwyt na 6 przedmiotów.

Uwaga: podstawka widoczna na zdjêciu NIE jest do³±czona do prezentowanego zestawu. 

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Painting Clips 10 pcs.
Ajouté au catalogue: 31.5.2021
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-9127
Disponibilité: disponible!

€15.72 ou 11100 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90150
Disponibilité: indisponible

€17.13 ou 12100 pts.

Produits similaires

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR546
Disponibilité: disponible!

€9.84 ou 6900 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR664
Disponibilité: disponible!

€9.37 ou 6600 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR548
Disponibilité: disponible!

€9.29 ou 6600 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR660
Disponibilité: disponible!

€111.62 ou 78700 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR665
Disponibilité: disponible!

€104.18 ou 73500 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90028
Disponibilité: disponible!

€8.53 ou 6000 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90029
Disponibilité: disponible!

€14.03 ou 9900 pts.

Fabricant: Adler
Code de produit: ADL-AD-7600
Disponibilité: disponible!

€10.04 ou 7100 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74522
Disponibilité: disponible!

€24.74 €23.49
ou 16600 pts.

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-9127
Disponibilité: disponible!

€15.72 ou 11100 pts.

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-9165
Disponibilité: disponible!

€25.30 ou 17800 pts.

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-3009
Disponibilité: disponible!

€22.29 ou 15700 pts.