Academy

Academy 13234 Panzerkampfwagen IV H/J

Panzerkampfwagen IV H/J - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Academy
Code de produit: aca13234
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 29.3.2021
€21.11 ou 13800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantAcademy
Code de produitaca13234
Poids:0.45 kg
Ean:603550013287
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:30.10.2004
Tags:PzKpfw-IV

PzKpfw IV (Panzerkampfwagen IV) by³ niemieckim czo³giem ¶rednim z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y w 1936 roku, a produkcja seryjna trwa³a w okresie 1938-1945, koñcz±c siê wytworzeniem ok. 8600 wozów. Czo³g w wersji D by³ napêdzany pojedynczym silnikiem Maybach HL 120 TRM  o mocy 300 KM. Jego uzbrojenie stanowi³a 1 armata KwK 37 L/24  kal. 75 mm oraz 2 karabiny maszynowe MG 34 kal. 7,92 mm.

PzKpfw IV powsta³ w wyniku konkursu og³oszonego pod koniec 1934 roku przez niemiecki Departament Uzbrojenia na czo³g ¶redni o masie do 18 ton uzbrojonego w armatê kal. 75 mm. W rzeczonym konkursie wygra³a firma Krupp, której pojazd skierowano do produkcji seryjnej – jak siê mia³o okazaæ by³ to pojazd, który mo¿na ¶mia³o nazwaæ „koniem roboczym” niemieckich wojsk pancernych w okresie II wojny ¶wiatowej oraz jednym z najintensywniej rozwijanych i modernizowanych czo³gów Wehrmachtu. W toku produkcji powsta³y liczne warianty PzKpfw IV. Chronologicznie pierwsz± by³a wersja A, która by³a uzbrojona w krótkolufow± armatê kal. 75 mm oraz posiada³a silnik o mocy jedynie 230 KM. Szybko jednak pojawi³y siê wersje B i C w których dokonano kilku istotnych zmian: przede wszystkim zastosowano mocniejsze silniki (o mocy 265 KM w wersji B i Maybach HL 120 TRM o mocy 300 KM w wersji C – który by³ montowany w PzKpfw IV a¿ do 1945 roku), poprawiono te¿ opancerzenie ca³ego wozu. Prawdziw± rewolucj± okaza³y siê wersje F1 i F2, w których zwiêkszono pancerz czo³owy do 60 mm, a uzbrojenie g³ówne zmieniono na ¶wietn±, d³ugolufow± armatê KwK 40 L/43 kal. 75 mm, która pozwala³a im w 1942 i 1943 roku zwalczaæ ka¿dy czo³g aliancki czy sowiecki. Najliczniej produkowanymi wersjami PzKpfw IV okaza³y siê wersje G, H i J, które by³y bardzo podobne do wersji F1 oraz F2. Uzbrojenie g³ówne nie uleg³o zasadniczym zmianom (nadal by³a to armata KwK 40), podobnie jak silnik i podwozie. Nieznacznie natomiast wzmocniono opancerzenie, a od pocz±tku 1943 roku montowano na nich ekrany pancerne (Schurzen). Na podwoziu czo³gu PzKpfw IV powsta³y liczne inne pojazdy, jak na przyk³ad dzia³o szturmowe StuG IV, niszczyciel czo³gów Nashorn czy samobie¿ne dzia³ko przeciwlotnicze Wirbelwind. Czo³gi PzKpfw IV by³y u¿ywane na niemal wszystkich frontach II wojny ¶wiatowej – od kampanii wrze¶niowej w 1939 roku, przez kampaniê we Francji w 1940, operacje Barbarossa i Tajfun w 1941 roku, bitwê na £uku Kurskim w 1943 r., po ostatnie operacje armii niemieckiej przeciwko ZSRR i aliantom zachodnim w okresie 1944-1945.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Panzerkampfwagen IV H/J
Ajouté au catalogue: 30.10.2004
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu36382
Disponibilité: disponible!

€20.30 ou 12600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduBIG3591
Disponibilité: disponible!

€75.03 ou 46500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu36383
Disponibilité: disponible!

€41.18 ou 25500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Star-Decals
Code de produit: SRD-35-C1262
Disponibilité: disponible!

€11.06 ou 7200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A006
Disponibilité: disponible!

€9.42 ou 6100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A105
Disponibilité: disponible!

€12.38 ou 8100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A053
Disponibilité: disponible!

€10.04 ou 6500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A007
Disponibilité: disponible!

€17.56 ou 11400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A009
Disponibilité: disponible!

€15.01 ou 9800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A066
Disponibilité: disponible!

€22.91 ou 14900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: CMK
Code de produit: CM3017
Disponibilité: sur commande

€28.20 ou 18400 pts.

-5%

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam35182
Disponibilité: disponible!

€9.98 €9.47
ou 6200 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: Academy
Code de produit: aca13516
Disponibilité: disponible!

€45.93 ou 29900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Betexa
Code de produit: BET271
Disponibilité: disponible!

€2.41 ou 1600 pts.

-5%

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam35096
Disponibilité: disponible!

€22.47 €21.35
ou 13900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB80150
Disponibilité: disponible!

€43.51 ou 28300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Star-Decals
Code de produit: SRD-35-C1208
Disponibilité: disponible!

€6.76 ou 4400 pts.

-8%

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna35328
Disponibilité: disponible!

€50.23 €46.20
ou 32700 pts.

-8%

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna35330
Disponibilité: disponible!

€71.45 €65.54
ou 46500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Border Model
Code de produit: BOR-BT005
Disponibilité: disponible!

€51.57 ou 33600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve3620
Disponibilité: disponible!

€34.11 ou 22200 pts.

-8%

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna35298
Disponibilité: disponible!

€70.11 €64.47
ou 45700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Rye Field Model
Code de produit: RFM-RM-5046
Disponibilité: disponible!

€53.45 ou 34800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Revell
Code de produit: rev03333
Disponibilité: disponible!

€35.19 ou 22900 pts.