FPW Model

FPW Model 72603 Polski Fiat 125p - wczesny, Stra¿

Polski Fiat 125p - wczesny, Stra¿ - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: FPW Model
Code de produit: FPW-72603
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€31.67 ou 22900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantFPW Model
Code de produitFPW-72603
Poids:0.06 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:3.3.2021
Tags:Fiat-125
wersja wczesna czyli z lat 1967-1972, dodatkowe czê¶ci, dodatkowe blaszki, kalkomania - 2 wersje malowania

Fiat 125p to polski samochód osobowy klasy ¶redniej, który po raz pierwszy zosta³ zaprezentowany szerokiej publiczno¶ci w 1967 roku. Jego produkcja seryjna trwa³a w latach 1967-1991. W jej toku powsta³o ok. 1,4 miliona egzemplarzy tego samochodu, z czego ok. 875 tys. trafi³o na eksport. Auto by³o wytwarzane w Fabryce Samochodów Osobowych (w skrócie: FSO) w Warszawie. Popularnie by³ nazywany „du¿ym Fiatem”. Fiat 125p to jedna z polskich legend motoryzacyjnych XX wieku.

Polski Fiat 125p zosta³ opracowany jako nastêpca samochodu FSO Warszawa 223/224. Konstrukcyjnie wykorzystywa³ bardzo wiele rozwi±zañ i podzespo³ów stosowanych we w³oskich samochodach Fiata: model 125 i model 1300/1500. Od swego poprzednika ró¿ni³ siê niemal na ka¿dej p³aszczy¼nie. Przede wszystkim posiada³ ca³kowicie zmienion± karoseriê o dalece innej stylistyce oraz inny design wnêtrza. By³ te¿ napêdzany znacznie wydajniejszymi jednostkami napêdowymi o wiêkszej niezawodno¶ci. Poprawiono w nim równie¿ wiele uk³adów: zw³aszcza hamulcowy i kierowniczy. Pomimo pojawienia siê w 1978 roku samochodu Polonez, produkcja Fiata 125p trwa³a nadal. W oparciu o ten samochód powsta³o bardzo wiele wersji specjalistycznych, jak chocia¿by radiowóz czy ambulans.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Polski Fiat 125p - wczesny, Stra¿
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 6.12.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
jeudi, 16.12.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 3.3.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: FPW Model
Code de produit: FPW-72602
Disponibilité: disponible!

€33.61 ou 24300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FPW Model
Code de produit: FPW-72605
Disponibilité: disponible!

€39.65 ou 28700 pts.

Échelle: 1:20
Fabricant: Extra Model
Code de produit: EAM-056
Disponibilité: disponible!

€0.55 ou 400 pts.

Échelle: 1:25
Fabricant: ¦wiat z kartonu
Code de produit: SZK020
Disponibilité: disponible!

€4.81 ou 3500 pts.