MILAN

NEW! MILAN 0462106 Premium Synthetic flat paintbrush series 621 no. 6

Premium Synthetic flat paintbrush series 621 no. 6 - Image 1
Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-0462106
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 23.9.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€2.87 ou 2000 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantMILAN
Code de produitMLN-0462106
Poids:0.01 kg
Ean:8411574001713
Ajouté au catalogue:15.9.2021
Tags:Brush Flat-Brush Synthetic-Brush

Pêdzel modelarski o p³askim w³osiu, którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przez producenta jako „n.6”. Jego d³ugo¶æ ca³kowita wynosi 205 mm, w³osia – zaledwie 2,7 mm, przy „¶rednicy” (szeroko¶ci) tego drugiego elementu rzêdu 6 mm. Posiada niklow± skuwkê (ang. nickel ferrule) oraz drewniany trzonek lakierowany w przewa¿aj±cej czê¶ci na czarny, matowy kolor. W przedniej czê¶ci zosta³ pogrubiony, co poprawia wywa¿enie oraz ergonomiê pracy w czasie malowania. Z kolei do produkcji jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne o ¶rednicy 0,70 mm oraz 0,10 mm, które w stosunku do w³osi naturalnych co do zasady cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Prezentowane narzêdzie jest dedykowane przede wszystkim do malowania farbami akrylowymi - zarówno na bazie wody (ang. water-based), jak i alkoholu - lecz ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci swojego w³osia mo¿e zostaæ wykorzystane tak¿e przy pracy z farbami emaliowymi, olejnymi czy tzw. metalizerami, jak równie¿ washami.

G³ównym zadaniem prezentowanego pêdzla jest rzecz jasna malowanie elementów modeli plastikowych, takich jak na przyk³ad: fragmenty kad³ubów wozów bojowych w skali 1:72 czy 1:100, korpusy silników lotniczych, czo³gowych oraz pojazdów cywilnych w skali 1:24, 1:35 i 1:72 albo katapulty startowe wodnosamolotów na okrêtach z okresu II wojny ¶wiatowej w skali 1:700. Oka¿e siê równie¿ przydatny przy pracy z popiersiami oraz figurkami w skali 1:16 i 1:35 lub o wielko¶ci 120 mm, 90 mm czy 75 mm. Mo¿na go tak¿e wykorzystaæ przy malowaniu dioram lub winiet. Ponadto, ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci swego w³osia, mo¿e zostaæ u¿yty przy ciê¿szych pracach malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing) czy wcieranie suchych pigmentów.

Prezentowany pêdzel, podobnie zreszt± jak ka¿dy inny, po zakoñczeniu pracy najlepiej przechowywaæ w pozycji pionowej, w³osiem skierowanym ku górze. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Flat Brush 6 Synthetic, A.MIG 8621 6 SYNTHETIC FLAT BRUSH albo Flat Brush 6

Premium Synthetic flat paintbrush no. 6

Flat brush with short wooden handle. Black varnished finish (matte finish) and nickel ferrule. Composition: synthetic bristles (filaments of Ø 0.70 mm and Ø 0.10 mm). Suitable for watercolour and water-based techniques. Diameter of bristles: 6 mm. Lengtof bristles: 2.7 mm. Length of paintbrush: 205 mm. Recommend products: Flat Brush 6 Synthetic, A.MIG 8621 6 SYNTHETIC FLAT BRUSH and Flat Brush 6

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Premium Synthetic flat paintbrush series 621 no. 6
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
jeudi, 23.9.2021

plus de 1 pcs.
lundi, 27.9.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 29.9.2021
-
jeudi, 30.9.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 1.10.2021
-
lundi, 4.10.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 29.9.2021
-
jeudi, 30.9.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 1.10.2021
-
lundi, 4.10.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 30.9.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 4.10.2021

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 29.9.2021
-
jeudi, 30.9.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 1.10.2021
-
lundi, 4.10.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 15.9.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ14002
Disponibilité: disponible!

€2.30 ou 1600 pts.

Produits similaires

Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-80475
Disponibilité: disponible!

€1.48 ou 1000 pts.

Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-80477
Disponibilité: disponible!

€2 ou 1400 pts.

Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-0462104
Disponibilité: disponible!

€2.55 ou 1800 pts.

Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-80476
Disponibilité: disponible!

€1.65 ou 1200 pts.

Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-046212-0
Disponibilité: disponible!

€1.63 ou 1200 pts.

Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-0462100
Disponibilité: disponible!

€1.75 ou 1200 pts.

Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-0462102
Disponibilité: disponible!

€2.23 ou 1600 pts.

Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-80355
Disponibilité: disponible!

€1.18 ou 800 pts.

Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-80359
Disponibilité: disponible!

€1.01 ou 700 pts.

Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-80358
Disponibilité: disponible!

€1.03 ou 700 pts.

Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-80357
Disponibilité: disponible!

€1.08 ou 800 pts.

Fabricant: MILAN
Code de produit: MLN-80356
Disponibilité: disponible!

€1.16 ou 800 pts.