Hobby Zone PSM1 Profesjonalna Stocznia Modelarska

Profesjonalna Stocznia Modelarska - Image 1
Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-PSM1
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 27.12.2019
€64.20 ou 41800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantHobby Zone
Code de produitHBZ-PSM1
Poids:6.50 kg
Ajouté au catalogue:14.5.2015
Tags:Model-Workshop

Profesjonalne narzêdzie do budowy modeli statków i okrêtów. Dziêki stoczni modelarskiej prace nad budow± bêd± posuwaæ siê du¿o ³atwiej. Stocznia zmniejsza ryzyko pope³nienia b³êdów zwi±zanych z symetryczn± budow± kad³uba jak i u³atwia kolejne kroki budowy.

Parametry techniczne:

- wymiar podstawy: 100cm x 25cm

- maksymalna d³ugo¶æ stêpki budowanego modelu: 100cm

- maksymalna grubo¶æ stêpki: 7mm

- mo¿liwo¶æ obrotu modelu o 360 stopni u³atwia ró¿ne prace, np. deskowanie

- przyk³adnie z podzia³k± co 1mm pozwalaj± idealnie ustawiæ klejone elementy

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Profesjonalna Stocznia Modelarska
Ajouté au catalogue: 14.5.2015
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?