Hobby Boss

Hobby Boss 85505 Russian SS-23 Spider Tactical Ballistic Missile

Russian SS-23 Spider Tactical Ballistic Missile - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB85505
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€83.81 -8% €77.10 ou 54600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantHobby Boss
Code de produitHBB85505
Poids:1.00 kg
Ean:6939319255051
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:16.12.2014
Tags:SS-23-Spider-Tactical-ballistic-missile

R-400 Oka (oznaczenie NATO: SS-23 Spider) by³ radzieckim, taktycznym systemem rakietowym ¶redniego i dalekiego zasiêgu. System wykorzystywa³ pociski z rodziny 9M714, które by³y pociskami rakietowymi na paliwo sta³e o zasiêgu od 300 do 480 kilometrów.

Pierwsze prace nad system R-400 Oka podjêto w 1972 roku w biurze konstrukcyjnym KBM z siedzib± w Ko³omnie. Przyjmuj siê, ¿e produkcja tych systemów rozpoczê³a siê kilka lat pó¼niej – w 1979 roku, a rok pó¼niej system wszed³ do linii. R-400 Oka zosta³ oparty o podwozie ko³owe BAZ-6944, dziêki czemu cechuje siê bardzo dobr± mobilno¶ci± w terenie oraz wysok± – jak na broñ tej klasy – prêdko¶æ maksymaln± no¶nika dochodz±c± do 70 km/h. W systemie R-400 po³o¿ono du¿y nacisk na jak najwy¿sz± automatyzacjê jej u¿ycia co powoduje, ¿e dobrze wyszkolona za³oga jest w stanie przej¶æ etapy od fazy transportowej do wystrzelenia pocisku w 10 minut. System R-400 Oka wykorzystuje pociski 9M714, które posiadaj± trzy g³ówne warianty rozwojowe. Pierwszy z nich (9M714V) wykorzystuje g³owicê j±drow± o mocy do 100kT i dysponuje zasiêgiem do 480 km. Drugi (9M714F) bazuje na g³owicy od³amkowej o masie do 450 kg, któr± mo¿e przenie¶æ na cel oddalony o 450 kilometrów. Trzecia wersja pocisku to  9M714K, który dysponuje g³owic± kasetow± o wadzie 715 kg i zasiêgiem do 300 km. System R-400 zosta³ oficjalnie wycofany ze s³u¿by w Armii Radzieckiej w ramach traktatu rozbrojeniowego INF z 1987 roku. Innymi jego u¿ytkownikami, by³y przede wszystkim pañstwa Uk³adu Warszawskiego, m.in.: Bu³garia, Czechos³owacja czy Polska.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Russian SS-23 Spider Tactical Ballistic Missile
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 14.6.2021

plus de 1 pcs.
mardi, 15.6.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021
-
mardi, 22.6.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021
-
mardi, 22.6.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 22.6.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 16.12.2014
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: DEF Model
Code de produit: DEF-DW35089
Disponibilité: disponible!

€36.26 ou 23600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A068
Disponibilité: disponible!

€7.92 ou 5200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A059
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A039
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A025
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A016
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A015
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A026
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 3800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A101
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A108
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:25
Fabricant: Angraf
Code de produit: ANG-138
Disponibilité: disponible!

€34.38 ou 22400 pts.

-9%

Échelle: 1:72
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB82926
Disponibilité: disponible!

€37.87 €34.65
ou 24700 pts.