FPW Model

NEW! FPW Model 72504 SA-Mann, Stosstrupp, id±cy

SA-Mann, Stosstrupp, id±cy - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: FPW Model
Code de produit: FPW-72504
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 8.3.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€4.40 ou 2900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantFPW Model
Code de produitFPW-72504
Poids:0.01 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:3.2.2021
Tags:NSDAP

NSDAP (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), czyli Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników to niemiecka partia nazistowska, której liderem od 1921 r. by³ Adolf Hitler. Pierwotnie nosi³a nazwê DAP i zosta³a za³o¿ona w 1919 r. przez Antona Drexlera. Ju¿ rok pó¼niej zmieni³a nazwê na NSDAP. Program partii cechowa³ siê miêdzy innymi d±¿eniem do radykalnej rewizji postanowieñ traktatu wersalskiego, wyra¼nie negatywnym stosunkiem do zasad demokratycznych i liberalnych, nacjonalizmem i szowinizmem, ale te¿ skrajnym antysemityzmem. W 1923 r. Adolf Hitler, wraz z NSDAP dokona³ tzw. puczu monachijskiego, który okaza³ siê ca³kowicie nieudan± prób± przejêcia w³adzy. W jego wyniku lider partii trafi³ do wiêzienia w twierdzy Landsberg, gdzie napisa³ programow± ksi±¿kê ideologii nazistowskiej pod tytu³em „Mein Kampf”. A¿ do wielkiego kryzysu z 1929 r. NSDAP odgrywa³a na niemieckiej scenie politycznej rolê marginaln±. Jednak po tym katastrofalnym w skutkach wydarzeniu ekonomicznym, notowania partii nazistowskiej zaczê³y rosn±æ, a¿ w koñcu – w 1932 r. – wygra³a wybory do Reichstagu, czyli niemieckiego parlamentu. Natomiast w styczniu 1933 roku Adolf Hitler zosta³ mianowany kanclerzem Niemiec. Od tej daty mo¿na mówiæ o b³yskawicznym niszczeniu niemieckiego systemu demokratycznego, który to proces zaj±³ nazistom nieca³y rok! Od koñca 1933 r., a¿ do 1945 r., czyli w okresie rz±dów partii nazistowskiej i Adolfa Hitlera, Niemcy by³y modelowym przyk³adem pañstwa totalitarnego, które by³o odpowiedzialne za rozpêtane II wojny ¶wiatowej oraz makabryczne zbrodnie przeciwko ludzko¶ci.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: SA-Mann, Stosstrupp, id±cy
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 8.3.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 15.3.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 3.2.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-D72060
Disponibilité: sur commande

€18.88 ou 12300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Pavla Models
Code de produit: PVM72010
Disponibilité: sur commande

€1.93 ou 1300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMMV057
Disponibilité: disponible!

€13.13 ou 8600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aber
Code de produit: abe72A13
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB72018
Disponibilité: disponible!

€3.86 ou 2500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB72039
Disponibilité: disponible!

€4.69 ou 3100 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: D-DAY miniature studio
Code de produit: DDA-35049
Disponibilité: disponible!

€19.07 ou 12400 pts.