Print Scale

NEW! Print Scale 48-191 SBD Dauntless and A-24 Banshee in combat Part 1

SBD Dauntless and A-24 Banshee in combat Part 1 - Image 1
Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-191
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 22.5.2021
€11.22 ou 7300 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantPrint Scale
Code de produitPRI-48-191
Poids:0.01 kg
Échelle1:48
Ajouté au catalogue:12.2.2021
Tags:Douglas-SBD-Dauntless US-National-Insignia A24-Banshee

1. SBD-2 “Black S-5" (BuNo unknown), VS-6, USS Enterprise (CV-6), used by AMM1/C Bruno Peter Gaido on 1 February 1942 off Kwajalein.

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach amerykañskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ po raz pierwszy w 1916 roku, w toku t³umienia tzw. rebelii Pancho Villi w Meksyku. Co ciekawe, przedstawia³y one jedynie czerwon± gwiazdê – ³udz±co podobn± do tych, które pó¼niej stosowano na maszynach sowieckich. Jednak w okresie od maja 1917 r. do lutego 1918 roku, jako insygnia samolotów amerykañskich u¿ywano bia³ej gwiazdy na okr±g³ym niebieskim polu, z czerwonym ko³em po¶rodku. Oznaczenie to powróci³o w 1919 r. i by³o stosowane a¿ do 1942 roku. W maju tego roku insygnia zmieniono poprzez usuniêcie czerwonego ko³a po¶rodku, ze wzglêdu na mo¿liwo¶æ mylenia tego elementu z japoñskimi oznaczeniami samolotów wojskowych. W toku operacji Torch, w listopadzie 1942 r. zastosowano ¿ó³t± obwolutê wokó³ niebieskiego pola bia³ej gwiazdy. Natomiast w lecie 1943 r. bia³a gwiazda na niebieskim polu otrzyma³a bia³e baretki po obu stronach, a od sierpnia 1943 r. a¿ do stycznia 1947 r. –  dodano do baretek niebieskie obwoluty. W styczniu 1947 r. wprowadzono oficjalne oznaczenie samolotów USAF, które obowi±zuje w³a¶ciwie do dnia dzisiejszego (2019 r.) – bia³± gwiazdê na niebieskim tle, z dwoma baretkami w niebieskiej obwolucie z pojedynczym, poziomym czerwonym paskiem na ka¿dej baretce. W latach 80. XX wieku wprowadzono insygnia okre¶lane jako low visibility, czyli takie w których zachowano uk³ad graficzny insygniów, ale malowano je jednolit± bia³±, czarna lub szar± farb±.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: SBD Dauntless and A-24 Banshee in combat Part 1
Ajouté au catalogue: 12.2.2021
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-195
Disponibilité: disponible!

€11.22 ou 7300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-192
Disponibilité: disponible!

€11.22 ou 7300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-148
Disponibilité: disponible!

€11.25 ou 7300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-147
Disponibilité: disponible!

€11.25 ou 7300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-190
Disponibilité: disponible!

€11.22 ou 7300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-0003-48
Disponibilité: disponible!

€12.86 ou 8400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-0002-48
Disponibilité: disponible!

€12.86 ou 8400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-138
Disponibilité: disponible!

€11.25 ou 7300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-137
Disponibilité: disponible!

€13.34 ou 8700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-116
Disponibilité: disponible!

€11.57 ou 7500 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-115
Disponibilité: disponible!

€11.57 ou 7500 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-48-110
Disponibilité: disponible!

€11.33 ou 7400 pts.