Cobi

Cobi 2514 Sd.Kfz.166 Sturmpanzer IV Brummbär - niemieckie dzia³o pancerne

Sd.Kfz.166 Sturmpanzer IV Brummbär - niemieckie dzia³o pancerne - Image 1
Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2514
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 22.1.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€36.53 ou 23800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantCobi
Code de produitCOB2514
Échellen/a
Ajouté au catalogue:22.5.2019
Tags:Cobi-small-army

Sturmpanzer (zwany tak¿e SdKfz 166, Sturmgeschütz IV für 15cm StuH 43), nazywane tak¿e: Sturmpanzer IV Brummbär to niemieckie dzia³o pancerne z okresu II wojny ¶wiatowej uzbrojone w haubicê 15cm StuH 43 kal. 150 mm. Jego g³ównym przeznaczeniem by³y walki w mie¶cie, ale ¶wietnie sprawdza³o siê równie¿ w terenie niezabudowanym. Wyprodukowano ponad 300 sztuk tego pojazdu.

Model stworzony z klocków konstrukcyjnych COBI posiada wiele ruchomych elementów takich jak: otwierane w³azy, ruchom± lufê dzia³a, czy obracaj±ce siê ko³a i g±sienice. Klapy serwisowe mo¿na podnie¶æ, by zobaczyæ atrapê silnika zamontowanego wewn±trz pojazdu. Co wiêcej, mo¿na zgodnie z instrukcj± zamontowaæ boczne ekrany os³ony, lub je zdj±æ. Zalet± zestawu jest tak¿e bardzo solidna konstrukcja, która wiernie odzwierciedla oryginalne kszta³ty swego historycznego pierwowzoru. Model znakomicie sprawdza siê jako ¶wietna zabawka dla m³odych pasjonatów historii i broni pancernej, ale tak¿e mo¿e to byæ wyj±tkowy element ka¿dej kolekcji doros³ego fana militariów. W zestawie dostêpne s± dwie figurki niemieckich czo³gistów z akcesoriami: pistoletem maszynowym MP-40, lornetk± i kluczem francuskim. Ponadto w pude³ku mo¿na znale¼æ specjaln± kartê ze statystykami pojazdu, któr± mo¿na u¿yæ w Strategicznej Grze Bitewnej.

 • 555 wysokiej jako¶ci elementów,
 • wyprodukowane w UE przez firmê z ponad 20-letni± tradycj±,
 • klocki spe³niaj± normy bezpieczeñstwa dotycz±ce produktów dla dzieci,
 • w pe³ni kompatybilne z innymi markami klocków konstrukcyjnych,
 • klocki z nadrukami nie odkszta³caj± siê i nie bledn± w czasie zabawy czy pod wp³ywem temperatury,
 • czytelna i intuicyjna instrukcja oparta na rysunkach i ikonach,
 • dwie figurki niemieckich czo³gistów z akcesoriami,
 • karta ze statystykami pojazdu do Historycznej Gry Bitewnej,

Wymiary modelu (d³ x sz x wys): 20 cm (7.9”) x 12 cm (4.7”) x 9 cm (3.5”)

Wymiary pude³ka (d³ x sz x wys): 45 x 6 x 30,5 cm

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Sd.Kfz.166 Sturmpanzer IV Brummbär - niemieckie dzia³o pancerne
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
mercredi, 22.1.2020

plus de 1 pcs.
jeudi, 23.1.2020

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 28.1.2020
-
mercredi, 29.1.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 29.1.2020
-
jeudi, 30.1.2020

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 28.1.2020
-
mercredi, 29.1.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 29.1.2020
-
jeudi, 30.1.2020

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 29.1.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 30.1.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 22.5.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
 • produit disponible
 • produit indisponible
 • produit disponible sur commande
 • approvisionnement
 • manque
 • 1 unité
 • 2 unités
 • 3-5 unités
 • 6-10 unités
 • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires
-30%

Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2150
Disponibilité: disponible!

€5.07 €3.54
ou 3300 pts.

-25%

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2154
Disponibilité: disponible!

€5.55 €4.16
ou 3600 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2973
Disponibilité: disponible!

€27.93 ou 18200 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB5513
Disponibilité: disponible!

€21.62 ou 14100 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2394
Disponibilité: disponible!

€18.53 ou 12100 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2391
Disponibilité: disponible!

€30.89 ou 20100 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB24095
Disponibilité: disponible!

€13.34 ou 8700 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB5536
Disponibilité: disponible!

€21.62 ou 14100 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2366
Disponibilité: disponible!

€18.07 ou 11800 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB4808
Disponibilité: disponible!

€62.32 ou 40600 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB3035
Disponibilité: disponible!

€39.22 ou 25500 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2982
Disponibilité: disponible!

€36.26 ou 23600 pts.