Cobi

Cobi 3035 Small Army- WOT PzKpfw. V Panther - czo³g powstañczy

Small Army- WOT PzKpfw. V Panther - czo³g powstañczy - Image 1
Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB3035
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 13.7.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€42.98 ou 28000 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantCobi
Code de produitCOB3035
Poids:0.96 kg
Échellen/a
Ajouté au catalogue:22.5.2019
Tags:Cobi-small-army

Panzerkampfwagen V Panther "Pudel", pó¼niej przemianowany na „Magdê”, to niemiecki czo³g ¶redni, który zosta³ przejêty przez Armiê Krajow± w trakcie Powstania Warszawskiego. By³ to jeden z dwóch czo³gów, jakie zosta³y zdobyte 2 sierpnia 1944 roku na ulicach Warszawy. „Magda” wraz z czo³giem „WP” bra³y udzia³ w walkach ulicznych.

Zestaw Panther Warsaw Uprising zawiera 505 klocków, z których mo¿na zbudowaæ „Magdê” i figurkê polskiego Powstañca. Model z klocków konstrukcyjnych COBI posiada wiele ruchomych elementów takich jak: obrotowa wie¿a z luf±, otwierane w³azy czy ruchome ko³a i g±sienice. Zestaw sprawdzi siê jako idealny prezent dla ka¿dego fana broni pancernej, militariów i gry wideo World of Tanks.

 • 505 wysokiej jako¶ci elementów,
 • wyprodukowane w UE przez firmê z ponad 20-letni± tradycj±,
 • klocki spe³niaj± normy bezpieczeñstwa dotycz±ce produktów dla dzieci,
 • w pe³ni kompatybilne z innymi markami klocków konstrukcyjnych,
 • klocki z nadrukami nie odkszta³caj± siê i nie bledn± w czasie zabawy czy pod wp³ywem temperatury,
 • czytelna i intuicyjna instrukcja oparta na rysunkach i ikonach,
 • figurka polskiego Powstañca Warszawskiego,
 • model na licencji gry World of Tanks,
 • kod zaproszeniowy i kod bonusowy do gry World of Tanks,

Ka¿dy zestaw World of Tanks (du¿e czo³gi) zawiera na ostatniej stronie instrukcji 2 kody:

 • Kod Bonusowy - 4 rodzaje bonusu w zale¿no¶ci od nacji. Ka¿dy kod jest unikalny.
 • Kod Zaproszeniowy - dla nowych graczy, identyczny dla wszystkich nacji.

Kod Bonusowy (wersja PC) dla wszystkich graczy daje dodatkowo:

 • 3 dni konta premium
 • Large Repair Kit
 • Bread and Smalec**

** zale¿y od nacji: dla czo³gów brytyjskich jest Pudding and Tea, dla niemieckich – Chocolate, dla amerykañskich – Case of Cola, dla sowieckich – Extra Combat Rations, dla francuskich - Strong Coffee, dla szwedzkich - Coffee with Cinnamon Buns.

¯eby zastosowaæ kod:

1. Wejd¼ na http://worldoftanks.eu

2. Zaloguj siê do konta

3. Kliknij na nazwê u¿ytkownika po prawej stronie u góry

4. Kliknij ‘Activate Bonus Code’ i wpisz kod

5. Uruchom grê. Baw siê!

Kod Zaproszeniowy (wersja PC):

Ten kod (tylko dla nowych graczy) odblokowuje:

 • 7 PA
 • T2 Premium Light Tank
 • 500 gold
 • Garage slot

¯eby zastosowaæ kod:

1. Wejd¼ na http://invite.worldoftanks.com  

2. Wprowad¼ kod

3. Kliknij ‘Activate’ i postêpuj zgodnie z instrukcj±

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Small Army- WOT PzKpfw. V Panther - czo³g powstañczy
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 13.7.2020

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 17.7.2020
-
lundi, 20.7.2020

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 17.7.2020
-
lundi, 20.7.2020

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 20.7.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 22.5.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
 • produit disponible
 • produit indisponible
 • produit disponible sur commande
 • approvisionnement
 • manque
 • 1 unité
 • 2 unités
 • 3-5 unités
 • 6-10 unités
 • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires
-30%

Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2150
Disponibilité: disponible!

€5.45 €3.81
ou 3600 pts.

-15%

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2154
Disponibilité: disponible!

€5.71 €4.83
ou 3700 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2982
Disponibilité: disponible!

€38.68 ou 25200 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2978
Disponibilité: disponible!

€22.45 ou 14600 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2514
Disponibilité: disponible!

€39.75 ou 25900 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2973
Disponibilité: disponible!

€28.74 ou 18700 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB24304
Disponibilité: disponible!

€22.53 ou 14700 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2159
Disponibilité: disponible!

€7.38 ou 4800 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2981
Disponibilité: disponible!

€11.73 ou 7600 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB4808
Disponibilité: disponible!

€62.32 ou 40600 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2614
Disponibilité: disponible!

€42.17 ou 27500 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Cobi
Code de produit: COB2976
Disponibilité: disponible!

€22.99 ou 15000 pts.