Revell

Revell 06881 Star Wars Darth Vader's Tie Fighter

Star Wars Darth Vaders Tie Fighter - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Revell
Code de produit: rev06881
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 1.3.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€80.59 ou 52500 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantRevell
Code de produitrev06881
Poids:0.25 kg
Ean:4009803068817
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:1.7.2019
Tags:Star-Wars-Tie-Fighter Star-Wars

TIE fighter (TIE to skrót od s³ów Twin Ion Engine, czyli Podwójny Silnik Jonowy) to my¶liwiec kosmiczny z uniwersum Gwiezdnych Wojen, który pojawi³ siê po raz pierwszy na ekranie kinowym w filmie „Star Wars” (Episode IV) z 1977 roku, a pó¼niej pojawi³ w wielu kolejnych czê¶ciach kosmicznej sagi. Przyjmuje siê, ¿e podstawowa wersja my¶liwca TIE mia³a ok. 6,3 m d³ugo¶ci, przy ok. 6,4 m szeroko¶ci oraz ok. 7,6 metra wysoko¶ci. Rzecz jasna to dane jedynie orientacyjne. Napêd zapewni³ zdwojony silnik jonowy Sienar P-s4, a jego uzbrojenie sk³ada siê z dwóch dzia³ek laserowych Sienar L-s1. TIE Fighter by³ przez wiele podstawowym my¶liwcem Imperium Galaktycznego, a jego g³ównym producentem by³ Sienar Fleet Systems. W chwili wej¶cia do s³u¿by, maszyny tego typu cechowa³y siê niskimi kosztami budowy oraz bardzo prost± konstrukcj±. Nie posiada³y na przyk³ad ¿adnych os³on si³owych, a ich piloci musieli zabieraæ ze sob± specjalne pojemniki z tlenem. Jednocze¶nie jednak TIE Fighter mia³y ewidentn± przewagê pod wzglêdem zwrotno¶ci czy prêdko¶ci nad nieprzyjacielskimi my¶liwcami – zw³aszcza nad Y-Wing czy Z-95. Nie dorównywa³ jednak osi±gami maszynie popularnie zwanej X-Wing, czyli maszynie Incom T-65. By³ te¿ od niego znacznie mniej wytrzymalszy co powodowa³o znaczne straty w¶ród pilotów na nim lataj±cych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Star Wars Darth Vader's Tie Fighter
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 1.3.2021

plus de 1 pcs.
mardi, 2.3.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 5.3.2021
-
lundi, 8.3.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 8.3.2021
-
mardi, 9.3.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 5.3.2021
-
lundi, 8.3.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 8.3.2021
-
mardi, 9.3.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 8.3.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 9.3.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 1.7.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Revell
Code de produit: rev01208
Disponibilité: disponible!

€88.92 ou 57900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Revell
Code de produit: rev01206
Disponibilité: disponible!

€595.59 ou 388000 pts.

Échelle: 1:110
Fabricant: Revell
Code de produit: rev01105
Disponibilité: disponible!

€8.75 ou 5700 pts.

Échelle: 1:51
Fabricant: Revell
Code de produit: rev06758
Disponibilité: disponible!

€69.84 ou 45500 pts.

Échelle: 1:110
Fabricant: Revell
Code de produit: rev03605
Disponibilité: disponible!

€8.75 ou 5700 pts.

Échelle: 1:112
Fabricant: Revell
Code de produit: rev03601
Disponibilité: disponible!

€8.75 ou 5700 pts.

Échelle: 1:112
Fabricant: Revell
Code de produit: rev63601
Disponibilité: disponible!

€17.35 ou 11300 pts.

Échelle: 1:164
Fabricant: Revell
Code de produit: rev06778
Disponibilité: disponible!

€26.59 ou 17300 pts.

Échelle: 1:241
Fabricant: Revell
Code de produit: rev63600
Disponibilité: disponible!

€17.35 ou 11300 pts.

Échelle: 1:90
Fabricant: Revell
Code de produit: rev03603
Disponibilité: disponible!

€8.75 ou 5700 pts.

Échelle: 1:241
Fabricant: Revell
Code de produit: rev03600
Disponibilité: disponible!

€8.75 ou 5700 pts.

Échelle: 1:121
Fabricant: Revell
Code de produit: rev63602
Disponibilité: disponible!

€17.35 ou 11300 pts.