Revell

Revell 01201 Star Wars TIE Fighter

Star Wars TIE Fighter - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Revell
Code de produit: rev01201
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 23.2.2021
€38.68 ou 25200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantRevell
Code de produitrev01201
Poids:0.26 kg
Ean:4009803012018
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:13.5.2019
Tags:Star-Wars-Tie-Fighter Star-Wars

TIE fighter (TIE to skrót od s³ów Twin Ion Engine, czyli Podwójny Silnik Jonowy) to my¶liwiec kosmiczny z uniwersum Gwiezdnych Wojen, który pojawi³ siê po raz pierwszy na ekranie kinowym w filmie „Star Wars” (Episode IV) z 1977 roku, a pó¼niej pojawi³ w wielu kolejnych czê¶ciach kosmicznej sagi. Przyjmuje siê, ¿e podstawowa wersja my¶liwca TIE mia³a ok. 6,3 m d³ugo¶ci, przy ok. 6,4 m szeroko¶ci oraz ok. 7,6 metra wysoko¶ci. Rzecz jasna to dane jedynie orientacyjne. Napêd zapewni³ zdwojony silnik jonowy Sienar P-s4, a jego uzbrojenie sk³ada siê z dwóch dzia³ek laserowych Sienar L-s1. TIE Fighter by³ przez wiele podstawowym my¶liwcem Imperium Galaktycznego, a jego g³ównym producentem by³ Sienar Fleet Systems. W chwili wej¶cia do s³u¿by, maszyny tego typu cechowa³y siê niskimi kosztami budowy oraz bardzo prost± konstrukcj±. Nie posiada³y na przyk³ad ¿adnych os³on si³owych, a ich piloci musieli zabieraæ ze sob± specjalne pojemniki z tlenem. Jednocze¶nie jednak TIE Fighter mia³y ewidentn± przewagê pod wzglêdem zwrotno¶ci czy prêdko¶ci nad nieprzyjacielskimi my¶liwcami – zw³aszcza nad Y-Wing czy Z-95. Nie dorównywa³ jednak osi±gami maszynie popularnie zwanej X-Wing, czyli maszynie Incom T-65. By³ te¿ od niego znacznie mniej wytrzymalszy co powodowa³o znaczne straty w¶ród pilotów na nim lataj±cych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Star Wars TIE Fighter
Ajouté au catalogue: 13.5.2019
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Revell
Code de produit: rev06881
Disponibilité: disponible!

€80.59 ou 52500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Revell
Code de produit: rev01208
Disponibilité: disponible!

€88.92 ou 57900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Revell
Code de produit: rev01206
Disponibilité: disponible!

€595.59 ou 388000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Revell
Code de produit: rev01202
Disponibilité: disponible!

€40.56 ou 26400 pts.

Échelle: 1:50
Fabricant: Revell
Code de produit: rev06744
Disponibilité: disponible!

€31.96 ou 20800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Revell
Code de produit: rev06745
Disponibilité: disponible!

€43.78 ou 28500 pts.

Échelle: 1:44
Fabricant: Revell
Code de produit: rev06759
Disponibilité: disponible!

€30.08 ou 19600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Revell
Code de produit: rev06693
Disponibilité: disponible!

€51.04 ou 33200 pts.

Échelle: 1:44
Fabricant: Revell
Code de produit: rev06762
Disponibilité: disponible!

€30.08 ou 19600 pts.