NEW! Ugears 70022 Stra¿ Po¿arna

Stra¿ Po¿arna - Image 1
Fabricant: Ugears
Code de produit: UGE70022
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 24.9.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€91.60 ou 59700 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantUgears
Code de produitUGE70022
Poids:1.66 kg
Ean:4820184120310
Ajouté au catalogue:10.7.2020

Samobie¿ny drewniany model Stra¿ po¿arna z kolekcji UGEARS jest modelem ³±cz±cym w sobie in¿yniersk± wiedzê z pasj± modelarsk±. Wóz stra¿acki dzia³a jak prawdziwa ciê¿arówka ratowniczo-stra¿acka ze stop± zwrotn±, ruchom± i wstêpn± drabin±, która zmienia siê na prawdziwy d¼wig z hakiemWóz stra¿acki dzia³a jak prawdziwa ciê¿arówka ratowniczo-stra¿acka ze stop± zwrotn±, ruchom± i wstêpn± drabin±, która zmienia siê na prawdziwy d¼wig z hakiem  

Wóz stra¿acki UGEARS wyposa¿ony jest w chowan± drabinkê przeciwpo¿arow± 3-sekcyjn± na obrotowej platformie. D³ugo¶æ po pe³nym rozszerzeniu wyniesie 70 cm. Naci¶niêcie d¼wigni spowoduje podniesienie siê drabiny. Obróæ platformê w prawo lub w lewo i ustaw w zamierzonej pozycji specjaln± zapadk±. Wszystkie trzy sekcje drabiny wysuwaj± siê przed siebie

Model posiada równie¿ ma³± drabinkê pomocnicz±, umo¿liwiaj±c± stra¿akowi wej¶cie na pojazd. Podobnie jak w prawdziwym wozie stra¿ackim zamontowana jest z ty³u.

Oparty na UGM-11 Truck wóz stra¿acki jest wyposa¿ony w czterocylindrowy silnik z napêdem gumowym, który pozwala mu na jazdê do przodu lub wstecz

Uruchom silnik w trybie "ja³owym" i spójrz na cztery t³oki, które poruszaj± siê realistycznie pod uchyln± mask± silnika

Wykonany z trwa³ych materia³ów drewnianych zestaw zawiera wszystko, czego potrzeba do monta¿u: zestaw wysokiej jako¶ci p³yt ze sklejki z precyzyjnie wyciêtymi czê¶ciami, szczegó³owe instrukcje krok po kroku i kilka czê¶ci zamiennych w ¶rodku. Jest on gotowy do sk³adania bez konieczno¶ci stosowania narzêdzi i kleju

 

Czê¶ci:                 537
Poziom:                Bardzo ciê¿ko
Czas monta¿u:     14-16 godziny
Wymiary modelu: 34.5 x 20 x 12.5 cm
Opakowanie:        37.2 x 17 x 5.7 cm
Waga wysy³ki:       1.086 kgErreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Stra¿ Po¿arna
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

jeudi, 24.9.2020

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 30.9.2020
-
jeudi, 1.10.2020

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 30.9.2020
-
jeudi, 1.10.2020

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 1.10.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 10.7.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?