Arma Hobby

NEW! Arma Hobby 70010 TS-11 Iskra bis DF Expert Set

TS-11 Iskra bis DF Expert Set - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70010
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€15.18 ou 11000 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantArma Hobby
Code de produitAMH70010
Poids:0.12 kg
Ean:5902734373328
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:17.9.2021
Tags:PZL-TS-11-Iskra

PZL TS-11 Iskra jest wspó³czesnym polskim samolotem szkolno-bojowy. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1960 roku. Produkcja seryjna trwa³a w latach 1963-1987 koñcz±c siê wytworzeniem 424 egzemplarzy tego samolotu. Napêd (od 1969 roku) zapewnia pojedynczy silnik odrzutowy WSK SO-3. Samolot osi±ga prêdko¶æ maksymaln± rzêdu 720 km/h, a zasiêg maksymalny dochodzi do 1250 kilometrów. Uzbrojenie pok³adowe stanowi pojedyncze dzia³ko NS-23 albo NR-23 kal. 23 mm.

Wraz z szerokim wprowadzaniem do lotnictwa polskiego samolotów odrzutowych pojawi³a siê konieczno¶æ skonstruowania adekwatnego samolotu treningowego. Za jego opracowanie i produkcjê by³y odpowiedzialne zak³ady WSK "PZL Mielec", a jego g³ównym konstruktorem by³ Tadeusz So³tyk. Nowy samolot okaza³ siê udan± konstrukcj± o niez³ych osi±gach, stosunkowo niskiej zawodno¶ci oraz niskich kosztach eksploatacji. W toku produkcji seryjnej powsta³o wiele wariantów tego samolotu. Pierwsz± produkowan± seryjnie by³a wersja Iskra bis-A, napêdzana jeszcze silnikiem SO-1. Krótko pó¼niej pojawi³a siê wersja Iskra bis-B bêd±ca ju¿ modelem szkolno-bojowym z mo¿liwo¶ci± zabierania uzbrojenia podwieszanego. Do s³u¿by wesz³a równie¿ wersja Iskra R, czyli wersja rozpoznania morskiego czy te¿ Iskra bis D – wersja szkolno-bojowa. Powsta³a te¿ wersja cywilna pozbawiona uzbrojenia o nazwie Iskra Jet. Wojskowymi u¿ytkownikami samolotów TS-11 Iskra by³a Polska oraz Indie. W wersji cywilnej samoloty trafi³y m.in.: do USA czy Wielkiej Brytanii.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: TS-11 Iskra bis DF Expert Set
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 2 pcs.
lundi, 6.12.2021

plus de 2 pcs.
mardi, 7.12.2021

GLS

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
lundi, 13.12.2021

UPS

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
lundi, 13.12.2021

DHL

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 13.12.2021
-
mercredi, 15.12.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 17.9.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D72038
Disponibilité: disponible!

€4.76 ou 3400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Master
Code de produit: MAS-AM-72-101
Disponibilité: disponible!

€3.79 ou 2700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D72037
Disponibilité: disponible!

€4.76 ou 3400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D72041
Disponibilité: disponible!

€2.39 ou 1700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D72067
Disponibilité: disponible!

€3.57 ou 2600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Part
Code de produit: PRT-S72-044
Disponibilité: disponible!

€4.78 ou 3500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Tally HO!
Code de produit: TLHS72-009
Disponibilité: sur commande

€3.93 ou 2900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73008
Disponibilité: disponible!

€5.36 ou 3900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Maestro Models
Code de produit: MAE-P7223
Disponibilité: disponible!

€8.60 ou 6200 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeR-01
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€4.08 ou 3000 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70011
Disponibilité: disponible!

€15.86 ou 11500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70004
Disponibilité: disponible!

€9.04 ou 6500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70001
Disponibilité: disponible!

€43.77 ou 31700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscC18
Disponibilité: disponible!

€4.35 ou 3100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Plastyk
Code de produit: PLK016
Disponibilité: disponible!

€2.99 ou 2200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscC18s
Disponibilité: disponible!

€9.09 ou 6600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Plastyk
Code de produit: PLK047
Disponibilité: disponible!

€3.38 ou 2400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Plastyk
Code de produit: PLK017
Disponibilité: disponible!

€2.99 ou 2200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscC21
Disponibilité: disponible!

€4.35 ou 3100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscC22s
Disponibilité: disponible!

€9.09 ou 6600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscC19
Disponibilité: disponible!

€4.35 ou 3100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscC22
Disponibilité: disponible!

€4.35 ou 3100 pts.