Tamiya

Tamiya 87148 Tamiya Sanding Sponge Sheet - P600

Tamiya Sanding Sponge Sheet - P600 - Image 1
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87148
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 27.7.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€5.15 -8% €4.73 ou 3500 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantTamiya
Code de produittam87148
Poids:0.01 kg
Ean:4950344871483
Ajouté au catalogue:16.12.2013
Tags:Sanding-Sponge

Wysokiej jako¶ci, jednostronna g±bka ¶cierna (polerska) o gradacji (granulacji, gêsto¶ci) P600 oraz o wymiarach: 114 mm szeroko¶ci, 140 mm wysoko¶ci i 5 mm grubo¶ci. Mo¿na j± bez problemu samodzielnie podzieliæ na mniejsze czê¶ci o po¿±danej wielko¶ci. Zosta³a wytworzona z pianki polietylenowej o du¿ej gêsto¶ci, a jej powierzchnia szlifierska - z tlenku glinu (aluminium). Z tego wzglêdu cechuje siê stosunkowo du¿± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Prezentowan± g±bkê mo¿na stosowaæ przy obróbce wszelkiego typu tworzyw sztucznych, ale tak¿e drewna, a nawet miêkkiego metalu. Z powodzeniem mo¿na ni± równie¿ szlifowaæ wyschniêt± masê szpachlow± czy wiêkszo¶æ innych mas modelarskich. Producent podkre¶la równie¿, ¿e nadaje siê do obróbki zarówno „na sucho”, jak i „na mokro”. Dziêki swej bardzo dobrej elastyczno¶ci oka¿e siê szczególnie u¿yteczna przy obróbce powierzchni zakrzywionych, ob³ych, wypuk³ych i pofa³dowanych. Natomiast ze wzglêdu na swoj± gradacjê (granulacjê) bêdzie przydatna wszêdzie tam, gdzie bêdzie potrzebne szlifowanie wiêkszych powierzchni modelu z wykorzystaniem ograniczonej si³y. Mo¿e byæ te¿ z powodzeniem wykorzystywana przy niektórych pracach wykoñczeniowych. Z powodzeniem mo¿na j± wykorzystaæ przy pracy z modelami plastikowymi, drewnianymi oraz przy budowie dioram. Warto dodaæ, ¿e na stronie nie zawieraj±cej materia³u ¶ciernego, producent umie¶ci³ swoje logo, jak równie¿ czytelne oznaczenie granulacji prezentowanego narzêdzia. Opakowanie zawiera 1 g±bkê ¶ciern±. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Tamiya Sanding Sponge Sheet - P400 albo Tamiya Sanding Sponge Sheet - 1000.
 

Tamiya Sanding Sponge Sheet - P600

Attached to a flexible sponge base, the abrasive coat of this sanding sheet is well-suited for removing protrusions on plastic models and also finishing materials such as wood and metal. The sponge's flexibility allows even finishing of curved surfaces and hard-to-reach corners. This item can be easily cut into the desired shape/size using a modeling knife. Note: Suitable for wet sanding use. Recommend products: Tamiya Sanding Sponge Sheet - P400 and Tamiya Sanding Sponge Sheet - 1000.

• Dimensions: 114 x 140mm
• Abrasive material: Aluminum oxide
• Sponge thickness: 5mm

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Tamiya Sanding Sponge Sheet - P600
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

mardi, 27.7.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
mardi, 3.8.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 16.12.2013
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires
-8%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87170
Disponibilité: disponible!

€4.81 €4.42
ou 3200 pts.

-8%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87162
Disponibilité: disponible!

€4.81 €4.42
ou 3200 pts.

-8%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87163
Disponibilité: disponible!

€4.81 €4.42
ou 3200 pts.

-8%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87161
Disponibilité: disponible!

€4.81 €4.42
ou 3200 pts.

-8%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87149
Disponibilité: disponible!

€4.81 €4.42
ou 3200 pts.

-8%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87147
Disponibilité: disponible!

€4.81 €4.42
ou 3200 pts.

-8%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87150
Disponibilité: disponible!

€4.81 €4.42
ou 3200 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8558
Disponibilité: disponible!

€4.16 ou 2900 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8555
Disponibilité: disponible!

€4.16 ou 2900 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8556
Disponibilité: disponible!

€4.16 ou 2900 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8557
Disponibilité: disponible!

€4.16 ou 2900 pts.

Fabricant: Zero Paints
Code de produit: ZER-6001
Disponibilité: disponible!

€6.54 ou 4600 pts.