Zebrano

NEW! Zebrano Z100-111 Type 97 Shinhoto Chi-Ha with radio

Type 97 Shinhoto Chi-Ha with radio - Image 1
Échelle: 1:100
Fabricant: Zebrano
Code de produit: ZBRZ100-111
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 14.10.2021
€9.77 ou 6900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantZebrano
Code de produitZBRZ100-111
Échelle1:100
Ajouté au catalogue:12.10.2021
Tags:Japan-Tank-Type-97

Typ 97 Chi-Ha by³ japoñskim czo³giem ¶rednim z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy powsta³y w 1936 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1938-1943. W sumie powsta³o ok. 1200 egzemplarzy tego czo³gu. Typ 97 by³ napêdzany silnikiem Mitsubishi SA 12-200VD  o mocy 170 KM. Uzbrojenie pojazdu – wersji podstawowej - stanowi³a pojedyncza armata czo³gowa Typ 97 kal. 57 mm oraz 2 karabiny maszynowe Typ 97 kal.7,7 mm.

Typ 97 Chi-Ha powsta³ w zwi±zku z zapotrzebowaniem zg³oszonym przez japoñskie dowództwo armii l±dowej na nowy czo³g ¶redni. Do rywalizacji stan±³ arsena³ armii w Osace oraz koncern Mitsubishi. Opieraj±c siê na do¶wiadczeniach z wojny domowej w Hiszpanii i obserwacji wyniesionych z wojny w Chinach, podjêto decyzjê o przyjêciu do s³u¿by czo³gu stworzonego w firmie Mitsubishi, którym by³ w³a¶nie Typ 97 Chi-Ha. Nowy czo³g posiada³ niez³± mobilno¶æ w terenie, ale te¿ – jak wykaza³y starcia z wozami T-26 i BT-5 nad Cha³chyn-Go³ – ca³kowicie przestarza³e uzbrojenie i za cienki pancerz. W rezultacie podjêto decyzjê o modernizacji wozu, co doprowadzi³o do powstania wersji oznaczonej jako Typ 97 Shinhoto Chi-Ha, który opracowano w 1940 roku. Posiada³ on now± armatê Typ 1 kal. 47 mm, powiêkszono kad³ub oraz ulepszono system ch³odzenia silnika. Czo³gi Typ 97 walczy³y w Chinach (1937-1945), przeciwko Armii Czerwonej w latach 1938-1939 oraz w toku wojny na Pacyfiku w okresie 1941-1945, szczególnie intensywnie w pierwszej - ofensywnej fazie tego konfliktu – w latach 1941-1942, zw³aszcza na Filipinach i Malajach. Czo³gi Typ 97 Chi-Ha zdobyte przez oddzia³y chiñskie w okresie wojny japoñsko-chiñskiej, walczy³y tak¿e w toku chiñskiej wojny domowej lat 1945-1949.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Type 97 Shinhoto Chi-Ha with radio
Ajouté au catalogue: 12.10.2021
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Eureka XXL
Code de produit: EU-ER-3538
Disponibilité: disponible!

€3.56 ou 2500 pts.

Fabricant: Eureka XXL
Code de produit: EU-ER-3539
Disponibilité: disponible!

€3.56 ou 2500 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeTCS12
Disponibilité: disponible!

€4.18 ou 3000 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abePP05
Disponibilité: disponible!

€6.57 ou 4600 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-04
Disponibilité: disponible!

€5.45 ou 3800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-24
Disponibilité: disponible!

€5.45 ou 3800 pts.

Produits similaires
-5%

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam35075
Disponibilité: disponible!

€16.35 €15.52
ou 11000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Dragon
Code de produit: dra7397
Disponibilité: disponible!

€16.39 ou 11600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Dragon
Code de produit: dra6870
Disponibilité: disponible!

€54.32 ou 38300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: FineMolds
Code de produit: fin-FM25
Disponibilité: disponible!

€41.17 ou 29000 pts.

Échelle: 1:76
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm763125
Disponibilité: disponible!

€34.23 ou 24100 pts.

Échelle: 1:76
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm763033
Disponibilité: disponible!

€21.08 ou 14900 pts.

Échelle: 1:76
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm763071
Disponibilité: disponible!

€24.33 ou 17200 pts.

Échelle: 1:76
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm763040
Disponibilité: disponible!

€21.08 ou 14900 pts.

Échelle: 1:76
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm763095
Disponibilité: disponible!

€29.51 ou 20800 pts.

Échelle: 1:76
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm762357
Disponibilité: disponible!

€25.30 ou 17800 pts.