Ugears 70042 U-Fidgety Gearsmas. Zestaw 4 szt.

U-Fidgety Gearsmas. Zestaw 4 szt. - Image 1
Fabricant: Ugears
Code de produit: UGE70042
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 27.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€9.44 ou 6700 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantUgears
Code de produitUGE70042
Poids:0.06 kg
Ean:4820184120709
Ajouté au catalogue:10.7.2020

Unikalny zestaw 4 oddzielnych miniaturowych modeli do samodzielnego sk³adania dla doros³ych i dzieci w wieku od 5 do 80 lat i wiêcej. Sk³adanie modeli zajmuje niewiele czasu, a miniaturowy rozmiar pozwala zabraæ je ze sob± wszêdzie. Gotowy model to mechaniczna zabawka z ruchomymi elementami.

Modele s± wykonane ze sklejki o wysokiej jako¶ci, sprawdzonej przez europejskie laboratoria. W ¶rodku opakowania znajdziesz 4 deski ze sklejki, z których wystarczy wycisn±æ ju¿ gotowe detale i z³o¿yæ 4 ró¿ne modele. Ka¿dy z modeli mo¿na ³atwo z³o¿yæ jako puzzle bez u¿ycia kleju wed³ug ilustrowanej instrukcji krok po kroku.

Ka¿dy model przekazuje okre¶lon± ideê i reprezentuje podstawowe elementy mechaniki. W sk³ad zestawu wchodz± Dzwonek, P³atek ¶niegu, Ksiê¿yc, Ba³wan.

Modele posiadaj± haczyki do przypinania i mog± s³u¿yæ jako oryginalne breloczki do kluczy. To tak¿e ¶wietny prezent dla rodziny i komplement dla przyjació³ i kolegów. Z³o¿one figurki mo¿na umie¶ciæ na biurku jako oryginaln± dekoracjê wnêtrza.

Sk³adanie i korzystanie z tych trójwymiarowych ³amig³ówek rozwija koncentracjê i uwagê, pomaga zebraæ my¶li, aby generowaæ nowe pomys³y, z³agodziæ stres i odzyskaæ kontrolê nad emocjami. Dziêki ma³emu rozmiarowi modele te mo¿na zabraæ do szko³y lub biura i sk³adaæ je w czasie przerwy. Z³o¿one figurki mo¿na umie¶ciæ na biurku jako oryginaln± dekoracjê wnêtrza.

 

Czê¶ci:                 36
Poziom:                £atwo
Czas monta¿u:     0,5-1 godziny
Wymiary modelu: 1,5 x 4,0 x 4,8 cm; 1,5 x 4,8 x 4,9 cm; 1,5 x 4,7 x 3,7 cm; 1,5 x 4,6 x 3,7 cm
Opakowanie:       10 x 7,5 x 1,6 cmErreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: U-Fidgety Gearsmas. Zestaw 4 szt.
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 2 pcs.
mercredi, 27.10.2021

plus de 2 pcs.
vendredi, 12.11.2021

GLS

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 18.11.2021
-
vendredi, 19.11.2021

UPS

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 18.11.2021
-
vendredi, 19.11.2021

DHL

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 19.11.2021

Poste - lettre recommandée

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 18.11.2021
-
vendredi, 19.11.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 10.7.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?