Dragon

Dragon 3312 U.S. 1st CAVALRY

U.S. 1st CAVALRY - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Dragon
Code de produit: dra3312
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 31.1.2022
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€11.95 -5% €11.33 ou 8400 pts.

Contient 20% de la TVA
lors de l'expédition dans le pays: FRANCE
Pour changer de pays cliquez ici

Informations de base

FabricantDragon
Code de produitdra3312
Poids:0.11 kg
Ean:89195833129
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:30.10.2004
Tags:US-Vietnam-War-Cavalry-Heliborne

Amerykañska 1 Dywizja Kawalerii (ang. 1st Cavalry Division) nazywana potocznie “First Team” zosta³a sformowana w 1921 roku z ju¿ istniej±cych oddzia³ów kawalerii US Army. W 1943 r. zosta³a przekszta³cona w dywizjê piechotê choæ zachowa³a swoje tradycje i nietypow± strukturê organizacyjn±. W toku II wojny ¶wiatowej dywizja s³u¿y³a na Dalekim Wschodzie, walcz±c na Nowej Gwinei oraz Filipinach. Po 1945 r. trafi³a do Japonii, jako czê¶æ si³ okupacyjnych. Wziê³a te¿ intensywny udzia³ w czasie wojny koreañskiej (1950-1953). W latach 60. XX wieku dywizja przesz³± g³êboko reorganizacjê, w wyniku której sta³a siê dywizj± aeromobiln±, wykorzystuj±c± do swego transportu przede wszystkim ¶mig³owce. Warto dodaæ, ¿e dopiero w dywizji doskonalono i dopracowywano taktykê u¿ycia tak nowatorskiej jednostki taktycznej. Zmieniono te¿ jej nazwê na 1st Cavalry Division (Aeromobilne). W 1965 r. dywizja zosta³a wys³ana do Wietnamu, gdzie jako ca³y zwi±zek taktyczny pozostawa³a do 1971 roku, a czê¶ciowo – do 1972 roku. W toku tego konfliktu ponios³a ciê¿kie straty – jedne z najwiêkszych spo¶ród wszystkich zaanga¿owanych w tê wojnê jednostek amerykañskich. Po powrocie do USA zosta³a w 1975 r. przekszta³cona w dywizjê pancerno-zmechanizowan±, któr± pozostaje do dnia dzisiejszego. Wziê³a marginalny udzia³ w I wojnie w Zatoce (1990-1991). Bra³a za to aktywny udzia³ w dzia³aniach stabilizacyjnych w Afganistanie oraz Iraku po 2001 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: U.S. 1st CAVALRY
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 31.1.2022

GLS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 3.2.2022
-
vendredi, 4.2.2022

DHL


Délai de livraison prévu:
vendredi, 4.2.2022
-
mardi, 8.2.2022

Fedex Economy


Délai de livraison prévu:
jeudi, 3.2.2022
-
mardi, 8.2.2022

Fedex International Priority


Délai de livraison prévu:
mardi, 1.2.2022
-
jeudi, 3.2.2022

UPS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 3.2.2022
-
vendredi, 4.2.2022

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 30.10.2004
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM382
Disponibilité: disponible!

€3.87 ou 2700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM381
Disponibilité: disponible!

€4.07 ou 2900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A021
Disponibilité: disponible!

€7.76 ou 5500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00502
Disponibilité: disponible!

€1.93 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00501
Disponibilité: disponible!

€1.93 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00508
Disponibilité: disponible!

€1.93 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00506
Disponibilité: disponible!

€1.93 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00505
Disponibilité: disponible!

€1.93 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00512
Disponibilité: disponible!

€1.93 ou 1400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM129
Disponibilité: disponible!

€3.25 ou 2300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM128
Disponibilité: disponible!

€3.25 ou 2300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00511
Disponibilité: disponible!

€1.93 ou 1400 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:48
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLMAL4048
Disponibilité: sur commande

€12.03 ou 8500 pts.