NEW! Modellers World C004 Ultra Thin extra thin cement (Refill)

Ultra Thin extra thin cement (Refill) - Image 1
Fabricant: Modellers World
Code de produit: MDW-C004
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 19.1.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€9.69 ou 6300 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantModellers World
Code de produitMDW-C004
Capacité100ml
Ajouté au catalogue:13.1.2021

Uzupe³nienie: butelka nie zawiera pêdzelka, w jego miejsce zmontowany jest kroplomierz, dziêki czemu w ³atwy i czysty sposób uzupe³nisz swoj± ulubion±, pust± butelkê po kleju typu extra thin. Produkt to a¿ 100ml kleju, co pozwala zdecydowanie zredukowaæ koszt sklejania.

Klej ultra penetruj±cy wykazuj±cy siê bardziej subtelnym ¶ladem ³±czenia (szybko odparowuje z p³askiej powierzchni) oraz zdecydowanie mniej agresywnym zapachem w stosunku do klejów extra thin. Przyjemna woñ i bezstresowe klejenie — mo¿esz przyklejaæ czê¶ci bez zbêdnego topienia plastiku dooko³a, osi±gaj±c wysok± „czysto¶æ” klejenia. Cechuje go szybki czas wi±zania. Klej b³yskawicznie wsi±ka w z³±czone czê¶ci, natychmiast odparowuj±c z niechcianych miejsc.

Produkt doskonale rozcieñcza szpachlówki rozpuszczalnikowe typu Tamiya putty i podobne.

 

Sposób u¿ycia:

Uzupe³nianie: Butelka zawiera w±ski zakraplacz, dziêki któremu ³atwo wycelujesz w szyjkê pustej butelki. Po obróceniu butelki do góry dnem klej samoczynnie zacznie sp³ywaæ, nie potrz±saj.

Klejenie: Z³ó¿ czê¶ci ze sob±, wpu¶æ klej w szczelinê, klej wsi±knie w ni±. Przytrzymaj kilka sekund. Ca³kowita twardo¶æ po kilkudziesiêciu minutach.

Rozcieñczanie szpachlówek: zakropl odpowiedni± ilo¶æ na szpachlówkê i wymieszaj. Dzia³a ze szpachlówkami rozpuszczalnikowymi typu Tamiya putty i podobnymi. Nie stosowaæ do szpachlówek akrylowych wodorozcieñczalnych.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Ultra Thin extra thin cement (Refill)
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
mardi, 19.1.2021

plus de 1 pcs.
mercredi, 20.1.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 25.1.2021
-
mardi, 26.1.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 26.1.2021
-
mercredi, 27.1.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 25.1.2021
-
mardi, 26.1.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 26.1.2021
-
mercredi, 27.1.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 26.1.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.1.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 13.1.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?