Trumpeter

NEW! Trumpeter 02885 VH-34D „Marine One”

VH-34D „Marine One” - Image 1
Échelle: 1:48
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru02885
Disponibilité actuelle: indisponible
Disponible pour la dernière fois: 10.4.2021
€34.65 ou 22600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantTrumpeter
Code de produittru02885
Poids:0.67 kg
Ean:9580208028859
Échelle1:48
Ajouté au catalogue:2.4.2021
Tags:Sikorsky-UH-34

Sikorsky UH-34 lub H-34 (inne oznaczenie: S-58) by³ jednosilnikowym ¶mig³owcem wielozadaniowym produkcji amerykañskiej, o konstrukcji metalowej, pó³skorupowej w uk³adzie klasycznym z wirnikiem no¶nym i ¶mig³em ogonowym na belce. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik gwiazdowy Wright R-1820-84 o mocy 1525 KM. Oblot pierwszego prototypu mia³ miejsce w 1954 roku, a produkcja seryjna w USA trwa³a w latach 1954-1970. W Wielkiej Brytanii wytwarzano H-34 w firmie Westland pod nazw± Wessex. Szacuje siê, ¿e powsta³o ok. 2100 egzemplarzy ego ¶mig³owca.

H-34 powsta³ jako bardzo daleko id±ce rozwiniêcie ¶mig³owca Sikorsky UH-19. Przede wszystkim zmieniono gruntownie kszta³t kad³uba, zachowuj±c jednak uk³ad z silnikiem w nosie, przed przedzia³em transportowym. Zmieniono tak¿e silnik oraz wirnik g³ówny. Modyfikacjom poddano tak¿e awionikê. W rezultacie powsta³a maszyna przypominaj±ca zewnêtrznie UH-19, ale dysponuj±ca wiêkszym ud¼wigiem oraz osi±gami. W toku produkcji seryjnej powsta³o bardzo wiele wersji rozwojowych. Wersj± podstawow± by³ H-34A, który by³ maszyn± stricte transportow±. Pó¼niej powsta³a wersja HSS-1 Seabat, stworzona dla US Navy w celu zwalczania okrêtów podwodnych (ZOP). Powsta³a tak¿e specjalna wersja dla Stra¿y Przybrze¿nej USA o oznaczeniu HUS-1G. Sikorsky H-34 okaza³ siê udan± maszyn± , która cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem u odbiorców zagranicznych. Maszyna by³ eksportowana do m.in.: Argentyny, Brazylii, Belgii, Francji, Izraela czy Niemiec. Sikorsky H-34 bra³ udzia³ m.in.: w wojnie w Algierii (1954-1962) oraz wojnie wietnamskiej (1964/1965-1975).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: VH-34D „Marine One”
Ajouté au catalogue: 2.4.2021
Disponibilité actuelle: indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:48
Fabricant: New Ware
Code de produit: NWR-AM0733
Disponibilité: disponible!

€9.50 ou 6200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: New Ware
Code de produit: NWR-AM0732
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduFE1134
Disponibilité: disponible!

€8.99 ou 5600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM48407
Disponibilité: disponible!

€3.73 ou 2400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduFE1133
Disponibilité: disponible!

€6.65 ou 4100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduBIG49276
Disponibilité: disponible!

€55.28 ou 34300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduEX736
Disponibilité: disponible!

€8.99 ou 5600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu481038
Disponibilité: disponible!

€26.54 ou 16500 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduEX737
Disponibilité: disponible!

€12.01 ou 7500 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu491132
Disponibilité: disponible!

€20.30 ou 12600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduFE1132
Disponibilité: disponible!

€8.99 ou 5600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduFE1031
Disponibilité: disponible!

€6.65 ou 4100 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:48
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru02886
Disponibilité: disponible!

€34.65 ou 22600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru02881
Disponibilité: disponible!

€31.96 ou 20800 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru02883
Disponibilité: disponible!

€33.04 ou 21500 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita2776
Disponibilité: disponible!

€35.72 ou 23300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru02884
Disponibilité: disponible!

€33.04 ou 21500 pts.

-8%

Échelle: 1:72
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB87215
Disponibilité: sur commande

€13.85 €12.73
ou 9000 pts.