Yato

Yato 6907 Pêseta zagiêta 115mm

Pêseta zagiêta 115mm - Image 1
Fabricant: Yato
Code de produit: YTO6907
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€4.18 ou 2700 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantYato
Code de produitYTO6907
Poids:0.03 kg
Ean:5906083969072
Ajouté au catalogue:16.12.2011
Tags:Angled-Tweezers

Pêseta (pinceta) modelarska wykonana z dobrej jako¶ci stali nierdzewnej (oznaczenie producenta: Stainless Steel 302), która jest kwasoodporna oraz antymagnetyczna, a jej twardo¶æ w skali Rockwella wynosi 30 HRC. Ca³kowita d³ugo¶æ prezentowanego narzêdzia wynosi 115 mm, natomiast jego koñcówki s± wygiête, zaokr±glone i spiczaste. Nie s± równie¿ ¿³obkowane po wewnêtrznej stronie. Pomimo tego, ¿e ramiona (czê¶æ chwytna) pêsety nie s± profilowane, to jednak jest ona w³a¶ciwie wywa¿ona i dobrze le¿y w d³oni. Pozwala te¿ na ergonomiczn± oraz sprawn± pracê. Generalnie, cechuje siê dobr± jako¶ci± i precyzj± wykonania. Oka¿e siê bardzo przydatna w wielu pracach modelarskich. Przede wszystkim mo¿na j± zastosowaæ do monta¿u niewielkich detali modelarskich, takich jak chocia¿by: elementy podwozia samolotu, maszty okrêtów i statków czy drobne czê¶ci wyposa¿enia zewnêtrznego wozów bojowych. Tak¿e przy ich osadzaniu w zag³êbieniach albo w miejscach ciê¿ko dostêpnych. Oka¿e siê równie¿ przydatna przy monta¿u oporz±dzenia na figurkach – zw³aszcza w skali 1:16 i 1:35 czy o wielko¶ci 90 mm albo 54 mm. Mo¿e te¿ znale¼æ zastosowanie przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu. Inne mo¿liwe zastosowanie to zaginanie oraz wyginanie drutu miedzianego albo aluminiowanego z pomoc± takich narzêdzi jak chocia¿by Handle bending tool. Znajdzie tak¿e zastosowanie przy zaginaniu oraz formowaniu elementów fototrawionych na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: 135 mm long PIRANHA PE Tool albo 300 mm long PIRANHA PE Tool). Oka¿e siê równie¿ bardzo u¿yteczna przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym, tak¿e przy monta¿u olinowania i takielunku na modelach ¿aglowców. Bez w±tpienia mo¿liwo¶ci jej zastosowania s± bardzo szerokie! Powi±zane produkty to na przyk³ad: Precyzyjna pêseta kameleon 12,5cm, Pêseta nierdzewna zakrzywiona #7 albo Pêseta uniwersalna zagiêta

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Pêseta zagiêta 115mm
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 14.6.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 16.12.2011
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: Yato
Code de produit: YTO6903
Disponibilité: disponible!

€4.99 ou 3300 pts.

Fabricant: Yato
Code de produit: YTO6916
Disponibilité: disponible!

€6.17 ou 4000 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74109
Disponibilité: disponible!

€17.26 €16.38
ou 10700 pts.

Fabricant: Falcon
Code de produit: FLC906050
Disponibilité: disponible!

€5.74 ou 3700 pts.

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-9161
Disponibilité: disponible!

€11.60 ou 7600 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PASZP_9
Disponibilité: disponible!

€4.40 ou 2900 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PASSP_9
Disponibilité: disponible!

€2.73 ou 1800 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PA6_9
Disponibilité: disponible!

€3.46 ou 2300 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-PA7A_9
Disponibilité: disponible!

€2.73 ou 1800 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALT12003
Disponibilité: disponible!

€6.33 ou 4100 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR511
Disponibilité: disponible!

€2.17 ou 1400 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ18529
Disponibilité: disponible!

€2.65 ou 1700 pts.