Fine Art 600 Zestaw do mieszania farb

Zestaw do mieszania farb - Image 1
Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR600
Disponibilité actuelle: sur commande
Date prévue d'expédition: jeudi, 20.5.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€5.53 ou 3600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantFine Art
Code de produitFNR600
Poids:0.03 kg
Ean:5903002050033
Ajouté au catalogue:4.7.2017
Tags:Paint-tray Paint-Stirrer

Zestaw do mieszania farb sk³adaj±cy siê z 2 kuwet malarskich z tzw. dzióbkami oraz 2 tzw. mieszade³ek. Kuwety wchodz±ce w sk³ad zestawu s± przeznaczone przede wszystkim do pracy z farbami akrylowymi oraz emaliowymi. Rzecz jasna kuwety mo¿na stosowaæ niezale¿nie od siebie. Producent zaopatrzy³ je w tzw. dzióbki co wydatnie u³atwia przelewanie cieczy.  Prezentowane kuwety nadaj± siê bardzo dobrze do mieszania farb, a w toku prac modelarskich zachowuj± siê stabilnie na stole lub blacie roboczym. Mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do tymczasowego przechowywania na przyk³ad suchych pigmentów albo drobnych elementów modelarskich. Natomiast tzw. mieszade³ka zosta³y wykonane ze stali nierdzewnej, a koñcówka ka¿dego z tych narzêdzi kszta³tem przypomina niewielk± ³y¿eczk±. Warto jednak dodaæ, ¿e ich r±czki s± p³askie i tak¿e mog± okazaæ siê u¿yteczne w pracach modelarskich. Ka¿de z mieszade³ek zosta³o poprawnie wywa¿one, dziêki czemu ca³kiem nie¼le le¿y w d³oni, pomimo braku wyprofilowania czy powlekania r±czki (czê¶ci chwytnej). Bez w±tpienia, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do innych prac modelarskich, ani¿eli mieszanie farb. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ w pierwszej kolejno¶ci mo¿liwo¶æ  nak³adaniu bardzo ma³ych ilo¶ci mas modelarskich na powierzchnie dioram. Znajd± tak¿e z powodzeniem zastosowanie przy przesypywaniu albo nanoszeniu na model lub dioramê materia³ów sypkich – na przyk³ad suchych pigmentów. Warto dodaæ, ¿e sp³aszczona koñcówka oka¿e siê u¿yteczna przy rozgniataniu grudek pigmentu w farbie. Rzecz jasna wy¿ej wskazane to jedynie przyk³ady mo¿liwo¶ci zastosowania tych wysoce u¿ytecznych narzêdzi modelarskich! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Zestaw do mieszania farb, Pallete Droper Stirrer albo Mr. Mix II

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Zestaw do mieszania farb
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

jeudi, 20.5.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 26.5.2021
-
jeudi, 27.5.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 26.5.2021
-
jeudi, 27.5.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 27.5.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
mercredi, 26.5.2021
-
jeudi, 27.5.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 4.7.2017
Disponibilité actuelle: sur commande
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR602
Disponibilité: sur commande

€4.37 ou 2900 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90302
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Produits similaires

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR601
Disponibilité: disponible!

€2.38 ou 1600 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR603
Disponibilité: disponible!

€3.11 ou 2000 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR602
Disponibilité: sur commande

€4.37 ou 2900 pts.

Fabricant: Adler
Code de produit: ADL-AD-7613
Disponibilité: disponible!

€4.18 ou 2700 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90018
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87195
Disponibilité: disponible!

€5.35 €5.07
ou 3300 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74017
Disponibilité: disponible!

€5.89 €5.58
ou 3700 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALHS121
Disponibilité: disponible!

€2.20 ou 1400 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALHS120
Disponibilité: disponible!

€1.63 ou 1100 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90014
Disponibilité: disponible!

€4.16 ou 2700 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90119
Disponibilité: disponible!

€7.86 ou 5100 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90019
Disponibilité: disponible!

€5.96 ou 3900 pts.