Yato

Yato 6163 Zestaw pilników igie³kowych 10 szt.

Zestaw pilników igie³kowych 10 szt. - Image 1
Fabricant: Yato
Code de produit: YTO6163
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: vendredi, 27.5.2022
€9.52 ou 6700 pts.

Contient 20% de la TVA
lors de l'expédition dans le pays: FRANCE
Pour changer de pays cliquez ici

Informations de base

FabricantYato
Code de produitYTO6163
Poids:0.12 kg
Ean:5906083961632
Ajouté au catalogue:19.4.2016
Tags:Pilnik Modelling-Files-Set

Zestaw 10 uniwersalnych pilników modelarskich (tzw. iglaków) z których ka¿dy ma d³ugo¶æ ca³kowit± rzêdu 160 mm, przy d³ugo¶ci czê¶ci roboczej (¶ciernej) wynosz±cej 75 mm. Prezentowane narzêdzia modelarskie maj± nastêpuj±ce przekroje: p³aski, p³aski zbie¿ny, kwadratowy, trójk±tny, soczewkowy, no¿owy, mieczowy, okr±g³y oraz pó³okr±g³y. Zosta³y wykonane z niez³ej jako¶ciowo stali narzêdziowej, przez co cechuj± siê raczej dobr± odporno¶ci± mechaniczn±. R±czka (uchwyt) ka¿dego z nich zosta³a wykonana z tworzywa w kolorze czerwonym z bia³ym zwieñczeniem, co poprawia komfort i ergonomiê pracy. Prezentowane pilniki mo¿na wykorzystaæ przede wszystkim do obróbki miêkkich tworzyw sztucznych (np. polistyrenu). Z pewnymi zastrze¿eniami oraz przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oka¿± siê przydatne tak¿e przy obróbce wyschniêtej masy szpachlowej czy innych mas modelarskich, jak równie¿ miêkkich gatunków drewna (np. balsy). Ze wzglêdu na swoje raczej niewielkie rozmiary bêd± szczególnie u¿yteczne przy obróbce ma³ych powierzchni i detali modelarskich. Z powodzeniem mo¿na je wykorzystaæ przy pracy chocia¿by z modelami samolotów, ¶mig³owców, czo³gów czy okrêtów w dowolnej skali. Oka¿± siê równie¿ przydatne przy obróbce figurek – na przyk³ad w skali 1:35 i 1:72 oraz o wielko¶ci 54 mm. Pilniki o przekrojach: pó³okr±g³ym, soczewkowym oraz okr±g³ym pozwalaj± na szlifowanie zaokr±glonych czy ³ukowych powierzchni, jak równie¿ umo¿liwiaj± powiêkszanie otworów w modelu o takich kszta³tach. Prezentowane pilniki mo¿na stosowaæ w modelarstwie plastikowym i drewnianym, jak równie¿ przy konstruowaniu dioram. Zosta³y umieszczone w zamykanym czerwono-czarnym, winylowym etui, które u³atwia ich przechowywanie oraz ewentualny transport. Produkty powi±zane to na przyk³ad: 12 Assorted Files, Cut 2, Mini Pilniki - zestaw 10 szt. albo Pilniki iglaki (10 szt).

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Zestaw pilników igie³kowych 10 szt.
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

vendredi, 27.5.2022

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 1.6.2022
-
jeudi, 2.6.2022

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 2.6.2022
-
lundi, 6.6.2022

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
jeudi, 2.6.2022
-
mercredi, 8.6.2022

Fedex Economy


Délai de livraison prévu:
mercredi, 1.6.2022
-
lundi, 6.6.2022

Fedex International Priority


Délai de livraison prévu:
lundi, 30.5.2022
-
mercredi, 1.6.2022

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 1.6.2022
-
jeudi, 2.6.2022

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 19.4.2016
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Excel Hobby Tools
Code de produit: exc55609
Disponibilité: disponible!

€6.92 ou 4900 pts.

Produits similaires
-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74104
Disponibilité: disponible!

€7.55 €7.16
ou 5100 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74046
Disponibilité: disponible!

€8.80 €8.36
ou 5900 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39077
Disponibilité: disponible!

€8.13 ou 5700 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ18574
Disponibilité: disponible!

€4.84 ou 3400 pts.

Fabricant: Dudu¶
Code de produit: DUD03
Disponibilité: disponible!

€9.85 ou 6900 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita50820
Disponibilité: disponible!

€10.74 ou 7600 pts.

Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasTT16
Disponibilité: disponible!

€9.03 ou 6400 pts.

Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasTT15
Disponibilité: disponible!

€9.03 ou 6400 pts.

Fabricant: Excel Hobby Tools
Code de produit: exc70001
Disponibilité: disponible!

€20.12 ou 14200 pts.

Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasTT02
Disponibilité: disponible!

€16.42 ou 11600 pts.

Fabricant: Border Model
Code de produit: BOR-BD0039
Disponibilité: disponible!

€14.24 ou 10000 pts.

Fabricant: Adammed
Code de produit: DMM-MA287
Disponibilité: disponible!

€11.98 ou 8500 pts.