FPW Model

NEW! FPW Model 72502 ¯o³nierz Waffen-SS (Wartownik), ubiór zimowy

¯o³nierz Waffen-SS (Wartownik), ubiór zimowy - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: FPW Model
Code de produit: FPW-72502
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 8.3.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€4.40 ou 2900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantFPW Model
Code de produitFPW-72502
Poids:0.01 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:3.2.2021
Tags:German-World-War-II-Waffen-SS

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: ¯o³nierz Waffen-SS (Wartownik), ubiór zimowy
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 8.3.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 15.3.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 3.2.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-D72060
Disponibilité: sur commande

€18.88 ou 12300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Pavla Models
Code de produit: PVM72010
Disponibilité: sur commande

€1.93 ou 1300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMMV057
Disponibilité: disponible!

€13.13 ou 8600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aber
Code de produit: abe72A13
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB72018
Disponibilité: disponible!

€3.86 ou 2500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB72039
Disponibilité: disponible!

€4.69 ou 3100 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita6068
Disponibilité: disponible!

€11.14 ou 7300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: D-DAY miniature studio
Code de produit: DDA-72001
Disponibilité: disponible!

€17.88 ou 11700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: D-DAY miniature studio
Code de produit: DDA-72003
Disponibilité: sur commande

€17.88 ou 11700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: The Bodi Miniatures
Code de produit: TBM-35138
Disponibilité: disponible!

€13.56 ou 8800 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Dragon
Code de produit: dra1623
Disponibilité: disponible!

€12.65 ou 8200 pts.

Échelle: 1:16
Fabricant: Dragon
Code de produit: dra1602
Disponibilité: disponible!

€12.65 ou 8200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Corpus
Code de produit: CRP-35028
Disponibilité: disponible!

€13.26 ou 8600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Corpus
Code de produit: CRP-35020
Disponibilité: disponible!

€13.26 ou 8600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: The Bodi Miniatures
Code de produit: TBM-35080
Disponibilité: disponible!

€14.04 ou 9200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Rado Miniatures
Code de produit: RDM35036
Disponibilité: disponible!

€17.24 ou 11200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-102
Disponibilité: disponible!

€11.95 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-088
Disponibilité: disponible!

€11.95 ou 7800 pts.