FPW Model

NEW! FPW Model 72508 ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41

¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41 - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: FPW Model
Code de produit: FPW-72508
Disponibilité actuelle: indisponible
Disponible pour la dernière fois: 1.3.2021
€4.40 ou 2900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantFPW Model
Code de produitFPW-72508
Poids:0.01 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:3.2.2021
Tags:German-World-War-II-Waffen-SS

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41
Ajouté au catalogue: 3.2.2021
Disponibilité actuelle: indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Pavla Models
Code de produit: PVM72010
Disponibilité: disponible!

€1.93 ou 1300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-D72060
Disponibilité: disponible!

€18.88 ou 12300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMMV057
Disponibilité: disponible!

€13.13 ou 8600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aber
Code de produit: abe72A13
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB72018
Disponibilité: sur commande

€3.86 ou 2500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB72039
Disponibilité: sur commande

€4.69 ou 3100 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita6068
Disponibilité: disponible!

€11.14 ou 7300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: D-DAY miniature studio
Code de produit: DDA-72001
Disponibilité: sur commande

€17.88 ou 11700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: D-DAY miniature studio
Code de produit: DDA-72003
Disponibilité: sur commande

€17.88 ou 11700 pts.

-5%

Échelle: 1:16
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam36303
Disponibilité: disponible!

€15.90 €15.08
ou 9900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Rado Miniatures
Code de produit: RDM35036
Disponibilité: disponible!

€17.24 ou 11200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru00405
Disponibilité: disponible!

€8 ou 5200 pts.

Échelle: 1:12
Fabricant: FineMolds
Code de produit: fin-FT01
Disponibilité: disponible!

€20.49 ou 13400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: The Bodi Miniatures
Code de produit: TBM-35138
Disponibilité: disponible!

€13.56 ou 8800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-060
Disponibilité: disponible!

€11.95 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-048
Disponibilité: disponible!

€11.95 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-35158
Disponibilité: disponible!

€13.10 ou 8500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-041
Disponibilité: disponible!

€23.02 ou 15000 pts.